Μοναξιά, ψυχοπαθολογία και ναρκισσισμός στην αναδυόμενη ενηλικίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2319174 630 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-12-01
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Χρόνης Ταξιάρχης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γαλανάκη Ευαγγελία, καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαλικιώση-Λοΐζου Μαρία, ομότιμη καθηγήτρια, Τμήμα Εκαίδευσης και Αγωγής στην προσχολική ηλικία, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σιδερίδης Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοναξιά, ψυχοπαθολογία και ναρκισσισμός στην αναδυόμενη ενηλικίωση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μοναξιά, ψυχοπαθολογία και ναρκισσισμός στην αναδυόμενη ενηλικίωση
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση των σχέσεων ανάμεσα στη μοναξιά, τον ναρκισσισμό και την ψυχοπαθολογία (σωματικές ενοχλήσεις, άγχος, κοινωνική δυσλειτουργικότητα και κατάθλιψη) στους αναδυόμενους ενήλικες στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα, διερευνήθηκε η συχνότητα αυτών των μεταβλητών στον νεανικό πληθυσμό, οι μεταξύ τους σχέσεις, ο πιθανός ρυθμιστικός ρόλος του ναρκισσισμού στη σχέση μοναξιάς-ψυχοπαθολογίας, καθώς και οι σχέσεις των μεταβλητών αυτών με σημαντικούς κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες. Συμμετείχαν 313 φοιτητές, κυρίως του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (μέσος όρος ηλικίας: 21,19 έτη). Συμπλήρωσαν τις ελληνικές εκδοχές της UCLA Κλίμακας Μοναξιάς (Russell, Peplau, & Ferguson, 1978), του Ερωτηματολογίου Ναρκισσιστικής Προσωπικότητας (Raskin & Terry, 1988) και του Ερωτηματολογίου Γενικής Υγείας-28 (Goldberg, 1978), τα οποία είχαν ικανοποιητική εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστία. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η μοναξιά και ο ναρκισσισμός κυμαίνονται σε μάλλον χαμηλά επίπεδα. Ως προς την ψυχοπαθολογία, το δείγμα βρίσκεται κάτω από το κλινικό όριο, ωστόσο το άγχος φαίνεται να ανέρχεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις άλλες διαστάσεις της ψυχοπαθολογίας. Η σχέση μοναξιάς-ψυχοπαθολογίας είναι θετική και στατιστικώς σημαντική, ενώ δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική σχέση μοναξιάς-ναρκισσισμού. Επίσης, ο ρυθμιστικός ρόλος του ναρκισσισμού στη σχέση μοναξιάς-ψυχοπαθολογίας δεν βρέθηκε να είναι στατιστικώς σημαντικός. Επίσης, στατιστικώς σημαντικές σχέσεις διαπιστώθηκαν μεταξύ των μεταβλητών με διάφορες κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές, όπως η ηλικία, το φύλο και η ύπαρξη ερωτικής σχέσης. Τα ευρήματα ερμηνεύονται με αναφορά στη διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία για τη σχέση των τριών κύριων μεταβλητών και για τα χαρακτηριστικά της αναδυόμενης ενηλικίωσης, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις των μεταβλητών αυτών, ιδιαιτέρως όσων έχουν διατυπωθεί στο πεδίο της ψυχανάλυσης. Τέλος, εντοπίζονται οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας και διατυπώνονται προτάσεις για σχετική μελλοντική έρευνα.
Λέξεις-κλειδιά:
Μοναξιά, ναρκισσισμός, ψυχοπαθολογία, άγχος, κατάθλιψη, κοινωνική δυσλειτουργικότητα, σωματικές ενοχλήσεις, αναδυόμενη ενηλικίωση, ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
144
Αριθμός σελίδων:
132

-Διπλωματική_Tελική_2!!!.doc
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.