Επιδράσεις της πλατωνικής και της αριστοτελικής φιλοσοφίας στις επιστολές και τα Αμφιλόχια του πατριάρχη Φωτίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2320658 624 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-12-11
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Ντασιώτης Παναγιώτης-Θεοφάνης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Ιωάννης Πολέμης, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Μαρίνα Λουκάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιδράσεις της πλατωνικής και της αριστοτελικής φιλοσοφίας στις επιστολές και τα Αμφιλόχια του πατριάρχη Φωτίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επιδράσεις της πλατωνικής και της αριστοτελικής φιλοσοφίας στις επιστολές και τα Αμφιλόχια του πατριάρχη Φωτίου
Περίληψη:
Η εργασία αυτή διερευνά την πρόσληψη της πλατωνικής και της αριστοτελικής φιλοσοφίας στις επιστολές και τα Αμφιλόχια του Φωτίου. Αναφέρονται τόσο οι περιπτώσεις άμεσης επίδρασης, όπου έχουμε μία αυτολεξεί χρήση πλατωνικών και αριστοτελικών χωρίων όσο και οι περιπτώσεις, στις οποίες τα χωρία αυτά παραφράζονται, καθώς και οι αλλαγές, τις οποίες υφίστανται. Ακόμη, αναλύεται ο διαφορετικός τρόπος χρήσης των αρχαίων φιλοσοφικών παραθεμάτων σε σχέση με αντίστοιχα της Αγίας Γραφής και άλλων θεολογικών κειμένων και η ρητορική λειτουργία των φιλοσοφικών χωρίων στις επιστολές και τα Αμφιλόχια του Φωτίου. Ωστόσο, το περιεχόμενο αυτής της εργασίας αφορά όχι μόνο την πρόσληψη χωρίων αλλά και εικόνων καθώς και την ένταξη προσώπων της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας από αρχαία φιλοσοφικά έργα στις επιστολές και τα Αμφιλόχια. Άλλα ζητούμενα αυτής της μελέτης αποτελούν η επισήμανση περιπτώσεων, στις οποίες διαφαίνεται αρκετά ισχυρή η πιθανότητα ο Φώτιος να αναφέρεται στα αρχαία φιλοσοφικά έργα από μνήμης και όχι αντλώντας από χειρόγραφα, που πιθανώς είχε στην κατοχή του. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται περιπτώσεις, στις οποίες ο σπουδαίος πατριάρχης εκφέρει την μερική ή πλήρη διαφωνία του με διάφορες πλατωνικές απόψεις καθώς και ο τρόπος που τα φιλοσοφικά χωρία λειτουργούν ως το μέσο για μία πιο δόκιμη προσέγγιση ζητημάτων θεολογικής θεματολογίας. Επιπλέον, στην εργασία αυτή επεξηγούνται οι φιλοσοφικές επιρροές του αμιγώς φιλοσοφικού περιεχομένου Αμφιλοχίου 77, το οποίο αναφέρεται στα γένη και τα είδη στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, καθώς και ο σαφώς πληρέστερος τρόπος στα Αμφιλόχια 137 έως 147 συγκριτικά με τον Αριστοτέλη, με τον οποίο ο σπουδαίος πατριάρχης αναλύει στον μητροπολίτη Αμφιλόχιο έννοιες ενός ολόκληρου αριστοτελικού έργου, των Κατηγοριών. Τέλος, αναλύεται η υφολογική διαφοροποίηση του Φωτίου στις επιστολές και τα Αμφιλόχια φιλοσοφικής θεματολογίας τόσο σε σχέση με επιστολές και Αμφιλόχια άλλης θεματολογίας όσο και εν συγκρίσει προς τα αρχαία πρότυπά του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Φώτιος, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, επιστολές, Αμφιλόχια, άμεση επίδραση, μετασχηματισμός εννοιών, έμμεση επίδραση, Αριστοτέλους Κατηγορίαι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
167

Διπλωματική τελικό κείμενο.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.