Κυριοχειρία σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: μελέτη με τη χρήση της Δοκιμασίας Μετακίνησης Πασσάλων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2325090 357 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-12-04
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σκούρτη Βασιλεία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γαλανάκη Ευαγγελία, καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών
Σιδερίδης Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών
Αντωνίου Φωτεινή, επίκουρη καθηγήτρια Φ.Π.Ψ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κυριοχειρία σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: μελέτη με τη χρήση της Δοκιμασίας Μετακίνησης Πασσάλων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κυριοχειρία σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: μελέτη με τη χρήση της Δοκιμασίας Μετακίνησης Πασσάλων
Περίληψη:
Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) έχουν συσχετιστεί με μη τυπική κυριοχειρία και με χαμηλές γλωσσικές επιδόσεις. Ιδιαίτερα έχει μελετηθεί η κατεύθυνση της κυριοχειρίας με βάση την προτίμηση χεριού, ενώ λιγότερη έμφαση έχει δoθεί στον βαθμό της κυριοχειρίας, αλλά και στην ικανότητα χεριού. Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκε τόσο η κατεύθυνση όσο και ο βαθμός της κυριοχειρίας σε παιδιά με ΔΑΦ με βάση την ικανότητα χεριού και η συσχέτιση του βαθμού της κυριοχειρίας με τις γλωσσικές ικανότητες. Οι συμμετέχοντες ήταν 25 παιδιά με ΔΑΦ, 29 παιδιά τυπικής ανάπτυξης στοιχισμένα ως προς τη χρονολογική ηλικία και 27 παιδιά τυπικής ανάπτυξης στοιχισμένα ως προς τη νοητική ηλικία. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της κατεύθυνσης και του βαθμού κυριοχειρίας είναι η Δοκιμασία Μετακίνησης Πασσάλων (Peg-moving test, Annett, 1985), ενώ για τη μέτρηση των γλωσσικών ικανοτήτων το γλωσσικό τεστ ΛαΤω Ι (Τζουριάδου, 2008). Επίσης, χορηγήθηκαν τρία έργα για τη διερεύνηση των ικανοτήτων των παιδιών στη Θεωρία του Νου (Μισαηλίδη, 2011). Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν το εύρημα παλαιότερων ερευνών για τη μη τυπική κατεύθυνση της κυριοχειρίας σε παιδιά με ΔΑΦ, ενώ δε βρέθηκαν διαφορές ανάμεσα στα παιδιά με ΔΑΦ και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ως προς τον βαθμό της κυριοχειρίας. Επιπλέον, η συσχέτιση του βαθμού της κυριοχειρίας με τις γλωσσικές ικανότητες δεν ήταν σημαντική. Βρέθηκε ακόμη ότι τα παιδιά με ΔΑΦ είχαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες ικανότητες στα έργα Θεωρίας του Νου συγκριτικά με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας φαίνεται να υποστηρίζουν τη θεωρία της δυσλειτουργίας του αριστερού ημισφαιρίου σε παιδιά με ΔΑΦ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
κυριοχειρία, βαθμός, ικανότητα χεριού, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, γλωσσικές ικανότητες, Θεωρία του Νου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
201
Αριθμός σελίδων:
120

Διπλωματική εργασία_Σκούρτη Βασιλεία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.