Διερεύνηση των επιπέδων της ιντερλευκίνης 15 στο ωοθυλακικό υγρό και της επίδρασης αυτών στην ωρίμαση των ωαρίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2325669 213 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-12-05
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σπανού Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαστοράκος Γεώργιος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γαζούλη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σφοντούρης Ιωάννης, Κλινικός Εμβρυολόγος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση των επιπέδων της ιντερλευκίνης 15 στο ωοθυλακικό υγρό και της επίδρασης αυτών στην ωρίμαση των ωαρίων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση των επιπέδων της ιντερλευκίνης 15 στο ωοθυλακικό υγρό και της επίδρασης αυτών στην ωρίμαση των ωαρίων
Περίληψη:
Η μελέτη αυτή διεξήχθη για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων της IL-15 στο ωοθυλακικό υγρό (FF) και να διερευνηθεί η συσχέτισή τους με την ωριμότητα των ωαρίων, το μέγεθος των ωοθυλακίων, το δείκτη σωματικής μάζας (BMI) και την ηλικία των ασθενών. Δείγματα ωοθυλακικού υγρού ελήφθησαν κατά την ωοληψία από 56 υπογόνιμες γυναίκες που υποβλήθηκαν σε ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπέρματος (ICSI). Οι συγκεντρώσεις της IL-15 μετρήθηκαν με την ενζυμική ανοσοδοκιμασία ELISA. Η δοκιμασία Wilcoxon και ο συντελεστής συσχέτισης Pearson χρησιμοποιήθηκαν για τη συσχέτιση των συγκεντρώσεων της IL-15 στο FF με το στάδιο ωρίμανσης των ωαρίων, το μέγεθος των ωοθυλακίων, το BMI και την ηλικία των ασθενών . Οι συγκεντρώσεις της IL-15 στο FF των ωοθυλακίων με ανώριμα ωοκύτταρα ήταν σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές των ωοθυλακίων με ώριμα (διάμεσος: 5.333 pg / ml έναντι 3.250 pg / ml, αντίστοιχα, p<0.001). Υπήρξε επίσης μια στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων της IL-15 και του μεγέθους των ωοθυλακίων (r = -0,333, p = 0,003). Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων της IL-15 και του BMI των ασθενών και την ηλικία τους. Συμπερασματικά, οι συγκεντρώσεις της IL-15 στο ωοθυλακικό υγρό σχετίζονται αρνητικά με το μέγεθος των ωοθυλακίων και την ωριμότητα των αντίστοιχων ανακτώμενων ωοκυττάρων μετά από ICSI. Οι συγκεντρώσεις της IL-15 στο ωοθυλακικό υγρό πρέπει να διερευνηθούν ως πιθανός παράγοντας πρόβλεψης για την επάρκεια των ωαρίων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ιντερλευκίνη 15, Ωρίμαση ωαρίων, Κυτοκίνες, Ωοθυλακικό υγρό
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
185
Αριθμός σελίδων:
86
Διερεύνηση των επιπέδων της ιντερλευκίνης 15 στο ωοθυλακικό υγρό και της επίδρασης αυτών στην ωρίμαση των ωαρίων.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο