Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση: Ο Ρόλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στις Τάσεις Ανακατανομής Ισχύος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2327454 527 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-12-06
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Λαμπρόπουλος Φώτιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Θ. Μάζης, Καθηγητής, Τμήμα Τούρκικων Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Σαριδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τούρκικων Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Ελένη Μίχα, Δόκτωρ, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση: Ο Ρόλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στις Τάσεις Ανακατανομής Ισχύος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
International Criminal Law and Systemic Geopolitical Analysis: The Influence of the International Criminal Court in Redistribution Power Trends
Περίληψη:
Τεκμηριωμένα οι διακρατικές σχέσεις υπαγορεύονται από την αδήριτη ανάγκη των κρατών για επίτευξη της μεγιστης δυνατής ασφάλειάς τους, με απώτερο στόχο την επιβίωση και την ευημερία τους. Διαχρονικά η ανάγκη αυτή αποτυπωνόταν στην προσπάθεια τους να ενταχθούν σε διάφορα συλλογικά συστήματα ασφαλείας, ενισχύοντας μέσω αυτών την θέση ισχύος τους έναντι των αντιπάλων τους. Στη σύγχρονη πραγματικότητα οι εκφάνσεις των ανωτέρω συστημάτων ασφαλείας δεν περιορίζονται μόνο στη στρατιωτική υπόσταση αλλά αντίθετα τα κράτη που τα απαρτίζουν προσπαθούν να ενισχύσουν τους πυλώνες ισχύος τους μέσα από οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές παρεμβάσεις. Σε αυτό το σημείο το παρόν πόνημα προσδοκά να καταδείξει το σημαντικό ρόλο των παραγώγων του Διεθνούς Δικαίου στη ενίσχυση ή μη της συνισταμένης ισχύος των επιμέρους ομάδων κρατών, μέσα από την ανάδειξη της επιρροής, στους στόχους της αρχιτεκτονικής δομής ασφαλείας που συμμετέχουν, ενός ιδαίτερου δικαιοδοτικού οργάνου, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Έτσι χρησιμοποιώντας ως case studies τις καταστάσεις στην Ουκρανία, Γεωργία ,Παλαιστίνη, Αφγανιστάν και Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και με τη βοήθεια του υπολογιστικού εργαλείου διαχείρισης σωμάτων κειμένων ant-conc, αναλύουμε το τρόπο λειτουργίας του Δικαστηρίου και την πορεία θεμελίωσης της ποινικής ευθύνης των κύριων θυτών των κατα τόπου παραστρατιωτικών οργανώσεων, σύμφωνα με τις αρχές του Συστημικού Γεωπολιτικού Προγράμματος. Όλα τα ανωτερω δημιουργούν το γεωπολιτικό υπόδειγμα, μέσα από το οποίο εντοπίζεται η επιρροή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στους ανταγωνισμούς ανακατανομής ισχύος τόσο των εμπλεκόμενων κρατών, όσο και των συστημάτων και υπερσυστημάτων στα οποιά ανήκουν, δηλαδή στα συλλογικά όργανα ασφάλειας που συμμετέχουν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση, Τάσεις Ανακατανομής Ισχύος, Ant-conc, Παραστρατιωτικές Ομάδες, Σύστημα, Υποσύστημα, Παλαιστίνη, Ουκρανία, Αφγανιστάν, Γεωργία, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
158
Αριθμός σελίδων:
153

Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση Ο Ρόλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στις Τάσεις Ανακατανομής Ισχύος.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.