Οι Προσφωνηματικοί Λόγοι του Μιχαήλ Χωνιάτη στους πραίτορες των Αθηνών. Νεοελληνική Απόδοση, Δομή, Πραγματολογικά Σχόλια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2330024 569 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-12-11
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Βέντη Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρίνα Λουκάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Ταξιάρχης Κόλιας, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι Προσφωνηματικοί Λόγοι του Μιχαήλ Χωνιάτη στους πραίτορες των Αθηνών. Νεοελληνική Απόδοση, Δομή, Πραγματολογικά Σχόλια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι Προσφωνηματικοί Λόγοι του Μιχαήλ Χωνιάτη στους πραίτορες των Αθηνών. Νεοελληνική Απόδοση, Δομή, Πραγματολογικά Σχόλια
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με ένα θέμα που δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής μελέτης ως προς τη λογοτεχνική του φύση· τους προσφωνηματικούς λόγους που εκφώνησε ο μητροπολίτης Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτης για να υποδεχθεί τους πραίτορες που κατέφθαναν από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα, κατά τα τέλη του 12ου αιώνα και συγκεκριμένα στο διάστημα μεταξύ 1182 και 1203.
Η Αθήνα του 12ου αιώνα δε διατηρούσε πλέον τη δόξα των κλασικών της χρόνων. Ήταν μια σχετικά μικρή πόλη η οποία υπόκειτο διοικητικώς στο θέμα Ελλάδος – Πελοποννήσου. Τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετώπιζε ήταν ότι καταταλαιπωρούταν εξωτερικά από τις επιδρομές των πειρατών και των Λατίνων και εσωτερικά από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και τις καταχρήσεις των εφοριακών υπαλλήλων. Σ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες, οι προσφωνηματικοί λόγοι αποτέλεσαν το μέσο που χρειαζόταν ο Μιχαήλ Χωνιάτης για να ασκήσει δραστήριο μεσολαβητικό ρόλο. Απηύθυνε τις εκκλήσεις που ήθελε στους ανώτατους κρατικούς λειτουργούς της Βασιλεύουσας, προκειμένου να αφυπνίσει τη φιλότιμη δράση τους και να τους πείσει να επιδείξουν κατανόηση για τη δυσβάσταχτη οικονομική κατάσταση των Αθηνών και να απαλλάξουν τους κατοίκους της από την αδικία και τη σκληρότητα των διαφόρων υπαλλήλων.
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, με τίτλο «Οι αποδέκτες», παραθέτουμε βιογραφικές πληροφορίες για τα πρόσωπα που προσφωνούνται. Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχειρούμε τη νεοελληνική απόδοση των λόγων, προσέχοντας, όσο γίνεται, να διατηρήσουμε αναλλοίωτο το ύφος και τις προθέσεις του συγγραφέα. Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο με δύο υποενότητες, «Η δομή των προσφωνημάτων και το ‘Περί επιδεικτικών’ του Μενάνδρου» και «Συγκριτική αποτίμηση», εκ των οποίων η πρώτη, συγκεκριμένα, ασχολείται με τη σύγκριση της δομής των λόγων προς το πρότυπο του Μενάνδρου «Περί προσφωνητικού» και «Περί λαλιάς» και στόχο έχει την επισήμανση βασικών σημείων σύγκλισης και απόκλισης, ενώ στη δεύτερη επιχειρείται η σύγκριση της δομής των λόγων μεταξύ τους και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζουμε τα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία που ανακύπτουν από το κείμενο και συμβάλλουν στο να κατανοήσουμε την ιστορία των Αθηνών κατά τον 12ο αιώνα, με την προϋπόθεση ότι εντάσσονται οργανικά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ερμηνείας του κειμένου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Μιχαήλ Χωνιάτης, προσφώνημα, πραίτωρ, Αθήνα, Προσούχ, Δριμύς, Καματηρός, Στρυφνός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
92
Αριθμός σελίδων:
132

Διπλωματική εργασία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.