ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡ. 36 ΠΚ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2332913 1256 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-12-12
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Περράκης Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαθανασόπουλος Ευστράτιος, Λέκτωρ Εγκληματολογίας του Τομέα Ποινικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡ. 36 ΠΚ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡ. 36 ΠΚ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία αντικείμενο πραγμάτευση αποτελεί ο μειωμένος καταλογισμός του αρ. 36 παρ. 1 ΠΚ σε σχέση με την τοξικομανία.
Η προσέγγιση το θέματος θα λάβει χώρα ως εξής:
Αρχικά θα ορίσουμε τι συνιστά τοξικομανία και ποια είναι τα χαρακτηριστικά που εμφανίζει.
Σε επόμενη ενότητα θα προσεγγίσουμε τη σχέση της εξάρτησης με το έγκλημα όχι μόνον ως αυτονόητη και επίμεμπτη συμπεριφορά αλλά ως δομή και οργάνωση ευρύτερα.
Μετά την ανάλυση της τοξικομανίας ή εξάρτησης και τη σχέση της με το έγκλημα – θα καταπιαστούμε με την άλλη λέξη κλειδί του περιεχομένου της εργασίας, ήτοι την ενοχή. Κατά τούτο είναι επιβεβλημένο να γίνει αφενός μια ιστορική προσέγγιση σ’ αυτή την έννοια, δηλ. για ποιό λόγο εισήχθη στο νομικό πολιτισμό, ποιοί παράγοντες συνετέλεσαν σ’ αυτό – και πώς ο καταλογισμός περιεβλήθη με επιστημονική περιωπή – ενώ από το χθες θα εξετάσουμε το σήμερα σε επίπεδο καταλογισμού μέσα από τον Π.Κ..
Ο καταλογισμός εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τη θεμελιώδη ανάγκη για εξατομίκευση της ποινικής κύρωσης και άρα θα αφιερωθεί ξεχωριστή ενότητα επί θεμάτων εξατομίκευσης της ποινής σε συνάρτηση με την ανάγκη σωφρονισμού του ατόμου που παρέβη το νόμο.
Στη συνέχεια θα εισέλθουμε γνωστικά στο πεδίον της εγκληματολογίας όπου ο καταλογισμός και δη ο μειωμένος καταλογισμός απασχόλησε σοβαρά τρεις εγκληματολογικές σχολές σκέψης.
α) τη Κλασική Σχολή
β) τους επιγόνους της κλασικής σχολής, τη Νεοκλασική Σχολή, και
γ) το ρεύμα του ψυχολογικού-ψυχιατρικού θετικισμού.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις παρατηρούνται διαφορές όσον αφορά την προσέγγιση του μειωμένου καταλογισμού αφού η κάθε σχολή σκέψης έχει διαφορετικές προσεγγίσεις τις οποίες και θα παρουσιάσουμε.
Από το εγκληματολογικό πεδίο θα εισέλθουμε στο πεδίο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου όπου θα αναφερθούμε ειδικότερα για την ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό στον ΠΚ. Επί τούτου θα εξετάσουμε τα αρ. 34 και 36 παρ. 1 ΠΚ τα οποία αλληλλοσυμπλέκονται. Ύστερα θα εξετάσουμε σε επίπεδο συγκριτικού δικαίου τα του μειωμένου καταλογισμού τι ισχύει στη Γερμανία και τη Γαλλία.
Στη συνέχεια από τη θεωρία του ποινικού δικαίου θα περάσουμε στην πράξη, δηλ. την νομολογία επί θεμάτων μειωμένου καταλογισμού συμφ. αρ. 36 παρ. 1 ΠΚ σε σχέση με την τοξικομανία. Η παράθεση αποφάσεων θα γίνει επιλεκτικά, ώστε μέσω αυτών, να διαφανεί ουσιαστικά η περιπτωσιολογία των αποφάσεων που καλύπτει το θέμα της παρούσας Διπλωματικής.
Εξ αυτής της ενότητας θα φανούν και θα αναδειχθούν όχι μόνον ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου αλλά και ποινικής δικονομίας για παράδειγμα πώς εφαρμόζεται εν προκειμένω η δικονομική αρχή in dubiο pro reo ή η αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων του αρ. 177 παρ. 1 ΚΠΔ.
Από τον (μειωμένο) καταλογισμό σε επόμενο στάδιο θα εξετάσουμε την ποινική μεταχείριση των εξαρτημένων δραστών στο επίπεδο της επιμέτρησης της ποινής, ενώ θα εξεταστεί εάν το αρ. 71 ΠΚ περί εισαγωγής σε θεραπευτικό κατάστημα τοξικομανών ως μέτρο ασφάλειας συμπληρωματικό της ποινής έχει εφαρμογή σήμερα ή προβλέπεται κάποια άλλη ειδικότερη διάταξη.
Προτού αναλύσουμε τις πτυχές εκείνες του μειωμένου καταλογισμού οι οποίες περιέχονται στο Ν. 4139/2013 ο οποίος αφορά τα ναρκωτικά και τη διάδοσή τους θα αναφερθούμε ακροθιγώς σε θέματα θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητός ο σκοπός ύπαρξης του ισχύοντος νόμου για τα ναρκωτικά.
Από τον Ν. 4139/2013 θα εξετάσουμε ειδικότερα τα αρ. 30, 32, 33 εκ των οποίων ρυθμίζονται θέματα συμμετοχής του εξαρτημένου και καταδικασμένου σε θεραπευτικά προγράμματα, αναστολής της ποινής εξ αυτού του λόγου τοξικομανών, διαφορές με το αρ. 99 επ. ΠΚ και θεσμών περί του χρόνου δοκιμασίας των εξαρτημένων-δραστών.
Τέλος, στην ενότητα «Επίλογος – Συμπεράσματα» θα παρουσιάσουμε εν συντομία εκείνα τα κύρια σημεία που αναδείχθηκαν από την γνωστική έρευνα και τα οποία συνθέτουν τη νομική και εγκληματολογική εικόνα επί θεμάτων μειωμένου καταλογισμού και τοξικομανίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)
Λέξεις-κλειδιά:
μειωμένος καταλογισμός, τοξικομανία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
29
Αριθμός σελίδων:
88
Διπλωματική εργασία Γεωργίου Περράκη (τελικό).pdf (65 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο