Αγορά ομολόγων και ειδήσεις: η περίπτωση των ελληνικών κρατικών ομολόγων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2333029 461 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-12-12
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Ευάγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικολίνα Κωστελέτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αγορά ομολόγων και ειδήσεις: η περίπτωση των ελληνικών κρατικών ομολόγων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αγορά ομολόγων και ειδήσεις: η περίπτωση των ελληνικών κρατικών ομολόγων
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι ειδήσεις, οικονομικής φύσεως και μή, επιδρούν στην αγορά κρατικών ομολόγων. Θα δειχθεί ότι τόσο οι εκπλήξεις σε προγραμματισμένες ανακοινώσεις οικονομικών δεικτών, όσο και άλλα απρόοπτα γεγονότα ασκούν σημαντικές πιέσεις στη συγκεκριμένη αγορά. Μέσα από την οικονομική θεωρία, αλλά και εμπειρική ανάλυση θα εξηγηθεί η επίδραση των ειδήσεων στην αγορά ομολόγων. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει μελετήσει το ζήτημα από διάφορες οπτικές, με κύριες για τη δική μας προσέγγιση αυτές των Piazzesi (2001), Balduzzi, Elton & Green (1999), Campbell & Ammer (1993), Beetsma et al (2012) και Jiang, Konstandinidi & Skiadopoulos (2012). Αυτή η επίδραση γίνεται αντιληπτή μέσα από το άνοιγμα (spread) των αποδόσεων ανάμεσα σε έναν κρατικό τίτλο και τον, αντίστοιχης διάρκειας, «άνευ κινδύνου» τίτλο. Πέραν της θεωρητικής ανάλυσης των προσδιοριστικών παραγόντων τιμολόγησης ομολόγων, επικεντρωνόμαστε στην αντίδραση της ελληνικής απόδοσης και του spread στην ειδησεογραφία τόσο εγχώρια, όσο και διεθνή, κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα από τα τέλη του 2009. Παρατηρείται η συσχέτιση του spread με κάποια μακροοικονομικά μεγέθη, και παράλληλα διαπιστώνεται ότι το spread ακολουθεί πορεία όμοια με την ελληνική απόδοση, παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των ειδήσεων δεν προέρχεται και δεν αφορά την Ελλάδα.
Λέξεις-κλειδιά:
ομόλογα, ειδήσεις, επιτόκιο, άνοιγμα, παράγοντες τιμολόγησης, κρίση χρέους
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
42
Αριθμός σελίδων:
64
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο