Ιωάννης Θ. Οικονόμου

Μητρώο uoadl:238151 123 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ιωάννης Θ. Οικονόμου
Ημερομηνία εγγραφής:
18760925
Αύξων αριθμός:
579
Τόπος καταγωγής:
Καλάμαι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Θεοδόσιος Σπυρόπουλος - Οικονόμος, Ιερεύς πατήρ και Μητροπολίτης
Ηλικία:
24
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Θεολογική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Ριζ. Εκκλησιαστικής Σχολής της 20 Ιουνίου 1876. Βαθμός Καλώς
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Φιλοσοφική Σχολή, αυθημερόν
Σημειώσεις:
Μετεγράφη αυθημερόν εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν. Ιωάννης Θ. Οικονόμου
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.