Σωκράτης Α. Κουτσογιαννόπουλος

Μητρώο uoadl:238155 116 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Σωκράτης Α. Κουτσογιαννόπουλος
Ημερομηνία εγγραφής:
18760925
Αύξων αριθμός:
583
Τόπος καταγωγής:
Ζάκυνθος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιω. Νικολαΐδης, λογιστής
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Ζακύνθου της 27 Αυγούστου 1876. Αριθμός 2. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.