Δημήτριος Π. Πιπινόπουλος

Μητρώο uoadl:238163 110 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Δημήτριος Π. Πιπινόπουλος
Ημερομηνία εγγραφής:
18760927
Αύξων αριθμός:
591
Τόπος καταγωγής:
Δίδυμοι Ερμιονίδος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Αντώνιος Μήτσας, λοχ. πεζ.
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Ναυπλίας της 3 Ιουλίου 1876. Αριθμός 315. Βαθμός Λίαν Καλώς
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Νομική Σχολή, 31 Οκτωβρίου 1876
Σημειώσεις:
Μετεγράφη εις την Νομικήν Σχολήν 31/8βρίου 1876
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.