Ηρακλής Π. Θαλασσινός

Μητρώο uoadl:238170 108 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ηρακλής Π. Θαλασσινός
Ημερομηνία εγγραφής:
18760927
Αύξων αριθμός:
598
Τόπος καταγωγής:
Λέκα Σάμου
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ανδρέας Τρεμνούλης, έμπορος
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Σάμου της 5 Ιουλίου 1876. Αριθμός 371. Βαθμός Λίαν Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Λέκα, 9.000 δραχμαί
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Νομική Σχολή, 16 Σεπτεμβρίου 1878
Σημειώσεις:
Μετεγράφη εις την Νομικήν Σχολήν, 16/7βρίου 1878. Ηρακλ. Π. Θαλασσινός
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.