Μιχαήλ Σπυρ. Βεράνης

Μητρώο uoadl:238173 115 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Μιχαήλ Σπυρ. Βεράνης
Ημερομηνία εγγραφής:
18760927
Αύξων αριθμός:
601
Τόπος καταγωγής:
Μεσολόγγιον
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γεώργιος Καρβούνης
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Μεσολογγίου της 20 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός απολ. 39. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Μεσολόγγιον, 8.000 δραχμαί
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Φιλοσοφική Σχολή, αυθημερόν
Σημειώσεις:
Μετεγράφη αυθημερόν εις την Φιλοσοφ. Σχολήν. Μιχ. Βεράσης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.