Ιωάννης Α. Κακουλίδης

Μητρώο uoadl:238178 113 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ιωάννης Α. Κακουλίδης
Ημερομηνία εγγραφής:
18760927
Αύξων αριθμός:
604
Τόπος καταγωγής:
Ναύπλιον
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Αριστ. Κακουλίδης, δικηγ.
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Αθηνών Β της 30 Ιουνίου 1876. Αριθμός 16. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Αθήναι, 30.000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.