Γεράσιμος Ν. Λιμπερόπουλος, Διάκονος

Μητρώο uoadl:238179 70 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γεράσιμος Ν. Λιμπερόπουλος, Διάκονος
Ημερομηνία εγγραφής:
18760927
Αύξων αριθμός:
605
Τόπος καταγωγής:
Αίγιον
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κ. Πορφυρόπουλος
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Θεολογική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Ναυπλίας της 3 Ιουλίου 1876. Αριθμός 310. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Φιλοσοφική Σχολή, 11 Οκτωβρίου 1876
Σημειώσεις:
Μετεγράφη εις την Φιλοσοφ. Σχολήν 11/8βρίου 1876. Γερ. Λιμπερόπουλος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.