Κωνσταντίνος Α. Οικονόμος

Μητρώο uoadl:238180 124 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κωνσταντίνος Α. Οικονόμος
Ημερομηνία εγγραφής:
18760927
Αύξων αριθμός:
606
Τόπος καταγωγής:
Μηλιαίς Θετταλομάγν.
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κ. Πορφυρόπουλος
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Αθηνών Α της 2 Ιουλίου 1876. Αριθμός 153. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Μηλιαίς, 10.000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.