Γεώργιος Α. Κιουρτσάκης

Μητρώο uoadl:238182 114 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γεώργιος Α. Κιουρτσάκης
Ημερομηνία εγγραφής:
18760927
Αύξων αριθμός:
608
Τόπος καταγωγής:
Κυδωνία Κρήτης
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Αντώνιος Ι. Αντωνιάδης, Γυμν.
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Πειραιώς της 2 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός 401. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.