Γεώργιος Δ. Αθανασούλης

Μητρώο uoadl:238183 114 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γεώργιος Δ. Αθανασούλης
Ημερομηνία εγγραφής:
18760927
Αύξων αριθμός:
609
Τόπος καταγωγής:
Λαύκα Κορινθίας
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιω. Γ. Ιωάννου
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κορίνθου της 2 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός 128. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Λαύκα, 20.000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.