Νικόλαος Μ. Ευσταθίου ή Καπιτσαλής

Μητρώο uoadl:238184 117 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Νικόλαος Μ. Ευσταθίου ή Καπιτσαλής
Ημερομηνία εγγραφής:
18760927
Αύξων αριθμός:
610
Τόπος καταγωγής:
Κύμη
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Εμμ. Γαλάνης
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Αθηνών Α της 2 Ιουλίου 1876. Αριθμός 200. Βαθμός Λίαν Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Κύμη, 30.000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.