Λουκάς Ιω. Αγκάς

Μητρώο uoadl:238187 138 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Λουκάς Ιω. Αγκάς
Ημερομηνία εγγραφής:
18760928
Αύξων αριθμός:
613
Τόπος καταγωγής:
Χίος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ρώκος Χοϊδάς, βουλ.
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Βαρβακείου Λυκείου της 1 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός απ. 14. Βαθμός Λίαν Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Σύρος, 10.000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.