Αλέξανδρος Β. Δεμερτζής

Μητρώο uoadl:238192 137 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Αλέξανδρος Β. Δεμερτζής
Ημερομηνία εγγραφής:
18760928
Αύξων αριθμός:
618
Τόπος καταγωγής:
Αθήναι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Βασίλειος Δεμερτζής
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Βαρβακείου Λυκείου της 3 Ιουλίου 1876. Αριθμός απολ. 7. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Αθήναι, 100.000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.