Κωνσταντίνος Ιω. Κουρής

Μητρώο uoadl:238193 139 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κωνσταντίνος Ιω. Κουρής
Ημερομηνία εγγραφής:
18760928
Αύξων αριθμός:
619
Τόπος καταγωγής:
Κέρκυρα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιω. Γ. Ζωχιός
Ηλικία:
22
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κερκύρας της 25 Ιουνίου 1874. Αριθμός 560. Βαθμός Κάλλιστα
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Κέρκυρα, 10.000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.