Αθανάσιος Ν. Μάρκελλος

Μητρώο uoadl:238196 131 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Αθανάσιος Ν. Μάρκελλος
Ημερομηνία εγγραφής:
18760928
Αύξων αριθμός:
622
Τόπος καταγωγής:
Σολύγειαν Κορινθίας
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Παναγ. Νικολαΐδης, φαρμακοποιός
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κορίνθου της 2 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός 622. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Σοφικόν (Σολυγείας), 5.000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.