Σωτήριος Α. Χαραλάμπης

Μητρώο uoadl:238200 136 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Σωτήριος Α. Χαραλάμπης
Ημερομηνία εγγραφής:
18760929
Αύξων αριθμός:
626
Τόπος καταγωγής:
Καλάβρυτα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ι. Α. Χαραλάμπης
Ηλικία:
16
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Αθηνών Β της 30 Ιουνίου 1876. Αριθμός 4. Βαθμός Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Αθήναι, 20.000 δραχμαί
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Ιατρική Σχολή, 20 Σεπτεμβρίου 1885
Σημειώσεις:
Διδάκτωρ της Νομικής. Μετεγράφη εις την Ιατρικήν Σχολήν 20/7βρίου 1885
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.