Λουΐζος Α. Λουΐζος

Μητρώο uoadl:238208 122 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Λουΐζος Α. Λουΐζος
Ημερομηνία εγγραφής:
18760929
Αύξων αριθμός:
634
Τόπος καταγωγής:
Αθήναι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Αθ. Χ. Λουΐζος, πατήρ
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Βαρβακείου Λυκείου της 27 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός απ. 22. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Αθήναι 15.000
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.