Δημήτριος Ι. Μέκιος

Μητρώο uoadl:238212 128 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Δημήτριος Ι. Μέκιος
Ημερομηνία εγγραφής:
18760929
Αύξων αριθμός:
638
Τόπος καταγωγής:
Ιωάννινα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γεώργιος Μαντζαβίνος
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Ιωαννίνων της 24 Ιουλίου 1876. Αριθμός 786. Βαθμός Κάλλιστα
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.