Παναγιώτης Β. Κορφιωτάκης

Μητρώο uoadl:238214 136 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Παναγιώτης Β. Κορφιωτάκης
Ημερομηνία εγγραφής:
18760929
Αύξων αριθμός:
640
Τόπος καταγωγής:
Καλάμαι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Π. Γ. Κυριακός
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Καλαμών της 3 Ιουλίου 1876. Αριθμός 355
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Καλάμαι, 100.000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.