Κωνσταντίνος Γεωρ. Οικονομίδης

Μητρώο uoadl:238215 126 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κωνσταντίνος Γεωρ. Οικονομίδης
Ημερομηνία εγγραφής:
18760929
Αύξων αριθμός:
641
Τόπος καταγωγής:
Κύπρος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γεώρ. Οικονομίδης
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Βαρβακείου Λυκείου της 21 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός απ. 18. Βαθμός Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Αθήναι, 10.000 δραχμαί
Σημειώσεις:
Αριθ. Μητρώου 1977. Κατά το από 6 Ιουνίου 1881 υπ' αρίθ. 4325 πιστοποιητικόν του Δημάρχου Αθηναίων, είναι δημότης Αθηνών υπ' αρίθ. μητρ. αρρένων 5405 και ως τοιούτος εσημειώθη εις το διδακτορ. δίπλωμά του
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.