Συνεργατική κατασκευή συμβατικής και ψηφιακής αφήγησης από μαθητές λυκείου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2383512 353 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-12-14
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Ζώη Όλγα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα
1) Σμυρναίου Ζαχαρούλα Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
2) Μακρή Αικατερίνη Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
3) Γιαννούτσου Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συνεργατική κατασκευή συμβατικής και ψηφιακής αφήγησης από μαθητές λυκείου.
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συνεργατική κατασκευή συμβατικής και ψηφιακής αφήγησης από μαθητές λυκείου.
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να πραγματοποιηθεί μία μελέτη για τη
''συμβατική'' αφήγηση και την ψηφιακή αφήγηση. Στην έρευνα συμμετείχαν τέσσερις
μαθητές από Λύκειο της Δυτικής Αθηνάς, οι οποίοι χωρισμένοι σε δύο ομάδες
κλήθηκαν να δημιουργήσουν μία ιστορία με κοινό θέμα τον σχολικό εκφοβισμό,
αλλά με διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα, η μία ομάδα (ομάδα 1) δημιούργησε την
ιστορία με χαρτί και στυλό και η άλλη (ομάδα 2) με το ψηφιακό εργαλείο
StoryBoardThat. Η ερευνητική παρέμβαση διορθώθηκε σε 3 διαδοχικές φάσεις, στο
προσυγγραφικό στάδιο, όπου οι μαθητές συζήτησαν για το περιεχόμενο της ιστορίας,
το συγγραφικό, στο οποίο δημιούργησαν την ιστορία και το μετασυγγραφικό στάδιο,
όπου η μία ομάδα παρουσίασε την ιστορία στην άλλη. Η πρώτη φάση έγινε σε
ασύγχρονο περιβάλλον και χρησιμοποιήθηκε το κοινωνικό εκπαιδευτικό δίκτυο,
Edmodo. Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα διερευνήθηκε ο τρόπος που η
ασύγχρονη επικοινωνίας τους κατά το προσυγγραφικό στάδιο επέδρασε στο
συγγραφικό. Επιπλέον, ποια ήταν τα σχεδιαστικά ζητήματα και οι διαφορές που
αντιμετώπισαν οι δύο ομάδες κατά τη δημιουργία της ιστορίας, αλλά και ποια τα
ζητήματα κατά την παρουσίαση των ιστοριών τους. Από τα ευρήματα διατυπώνονται
σημαντικά συμπεράσματα όπως, ο διαφορετικός βαθμός επίδρασης που είχε, στις δύο
ομάδες, το προσυγγραφικό στάδιο στο συγγραφικό, οι διαφορετικές σχεδιαστικές
προκλήσεις όταν δημιουργούσαν την ιστορία, καθώς και ο διαφορετικός τρόπος
παρουσίασης που έκανε η μία ομάδα στην άλλη. Τέλος, με βάση τα συμπεράσματα
προτείνονται προτάσεις για διεξαγωγή μελλοντικών ερευνών, που θα προωθήσουν το
επιστημονικό πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και ειδικότερα της ένταξης της
ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
αφήγηση, ψηφιακή αφήγηση, ψηφιακά κόμικς, StoryBoardThat
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
83
Αριθμός σελίδων:
149

Zoi_Olga-diplomatikh_Thepaee.PDF
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.