Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα και Στρατηγικές Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων στην απόπειρα αυτοκτονίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2419856 505 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-03
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παλάκα Λήδα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασιλική (Λίσσυ) Κανελλοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ντιάνα (Αρχοντούλα) Χαρίλα, ΕΔΙΠ, Κλινική Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Βασίλης Παυλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα και Στρατηγικές Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων στην απόπειρα αυτοκτονίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα και Στρατηγικές Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων στην απόπειρα αυτοκτονίας
Περίληψη:
Έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα με ιστορικό απόπειρας αυτοκτονίας έχουν περισσότερα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα και χρησιμοποιούν κυρίως μη ενεργητικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να μελετήσει τα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα (ΠΔΣ) και τις Στρατηγικές Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων (ΣΑΑΚ) σε μία ομάδα ατόμων που έχουν διαπράξει απόπειρα αυτοκτονίας σε σύγκριση με μία ομάδα ελέγχου. Η βασική ερευνητική υπόθεση είναι ότι τα άτομα με απόπειρα αυτοκτονίας θα έχουν υψηλότερο μέσο όρο στα ΠΔΣ και θα χρησιμοποιούν μη ενεργητικές στρατηγικές για να λύσουν τα προβλήματά τους, σε σύγκριση με μία ομάδα ελέγχου. Το δείγμα αποτελείται συνολικά από 68 άτομα. Η κλινική ομάδα αποτελείται από 34 άτομα που έχουν διαπράξει απόπειρα αυτοκτονίας και που προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», και η ομάδα ελέγχου από 34 άτομα από τον γενικό πληθυσμό. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι: α) YSQ-S3 (Young Schema Questionnaire, short version, 3rd edition) – Ερωτηματολόγιο ΠΔΣ του Jeffrey Young, β) «Ways of Coping» των Lazarus και Folkman– Ερωτηματολόγιο ΣΑΑΚ, γ) Eρωτηματολόγιο δημογραφικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κλινική ομάδα σημείωσε υψηλότερο μέσο όρο σε 16 από τα 18 ΠΔΣ και σε δύο στρατηγικές. Από την λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης προέκυψε ότι δύο ΠΔΣ μπορούν να προβλέψουν την απόπειρα αυτοκτονίας και από την διακριτική ανάλυση προέκυψε ότι τέσσερα ΠΔΣ και δύο ΣΑΑΚ να διακρίνουν τις ομάδες.
Λέξεις κλειδιά: απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοκτονία, πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα, στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων (coping).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοκτονία, πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα, στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
116
Αριθμός σελίδων:
141

Palaka Diplomatiki Msc Clinical Psychology.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.