Ρήγας Ιω. Χατζηρρήγας

Μητρώο uoadl:242837 93 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ρήγας Ιω. Χατζηρρήγας
Ημερομηνία εγγραφής:
18761012
Αύξων αριθμός:
750
Τόπος καταγωγής:
Λαμία
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Νικήτας Νικηταράκος
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Λαμίας της 3 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός 626. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Λαμία, 5.000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.