Νικόλαος Αγγελίδης

Μητρώο uoadl:250441 108 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Νικόλαος Αγγελίδης
Ημερομηνία εγγραφής:
18770926
Αύξων αριθμός:
912
Τόπος καταγωγής:
Πελλήνη Κορινθίας
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Δημήτριος Πετρίδης γυμνασ.
Ηλικία:
25
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Πατρέων 27 Ιουνίου 1877, αριθ. 447/64, Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) καλώς
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Παναρίτη 10.000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.