θεοδόσιος Π. Ιωάννου Οικονομίδης

Μητρώο uoadl:250823 117 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
θεοδόσιος Π. Ιωάννου Οικονομίδης
Ημερομηνία εγγραφής:
18780919
Αύξων αριθμός:
1292
Τόπος καταγωγής:
Καστανιά Θεσσαλίας
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κωνσταντίνος Θωμόπουλος
Ηλικία:
22
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Ιωαννίνων, 16 Ιουλίου 1877, αριθ. 1461, βαθμός Κάλλιστα
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.