Το βάρος απόδειξης στην πολιτική δίκη και επίκαιρα ζητήματα κατανομής του

Διπλωματική Εργασία uoadl:2516582 383 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-12-31
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σκόντζος Αθανάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθ. Δημήτριος Τσικρικάς
Επ. Καθ. Ιωάννης Δεληκωστόπουλος
Επ. Καθ. Νικόλαος Κατηφόρης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το βάρος απόδειξης στην πολιτική δίκη και επίκαιρα ζητήματα κατανομής του
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το βάρος απόδειξης στην πολιτική δίκη και επίκαιρα ζητήματα κατανομής του
Περίληψη:
Το βάρος απόδειξης αποτελεί θεμελιώδη έννοια για τη σύγχρονη πολιτική δίκη, η πρακτική σημασία του οποίου διατρέχει τον δικαστικό αγώνα από την αποδεικτική διαδικασία έως την έκδοση απόφασης επί της ουσίας και τον έλεγχο νομικών ζητημάτων ενώπιον του Ακυρωτικού. Τόσο ο ισχύων ΚΠολΔ αλλά και η προϊσχύουσα αυτού ΠολΔ/1834, περιλαμβάνουν γενικό κανόνα κατανομής, το πραγματικό του οποίου ανυψώνει τη δομή των ουσιαστικών κανόνων δικαίου σε κριτήριο προσδιορισμού του διαδίκου που επωμίζεται τον κίνδυνο της αποδεικτικής δυσχέρειας των προϋποθέσεων των κανόνων λόγω διάσπασης της λογικής διαδικασίας υπαγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, οι κανόνες του βάρους απόδειξης, ως κανόνες ενέργειας της διαδικαστικής συμπεριφοράς του δικάζοντος δικαστή, καθιστούν δυνατή την έκδοση απόφασης επί της ουσίας εξομοιώνοντας την κατάσταση του non liquet με την αδυναμία απόδειξης του επικαλούμενου πραγματικού ισχυρισμού.

Εντούτοις, τόσο η σύγχρονη συναλλακτική πρακτική, η πολυπλοκότητα και οι αυξημένοι κίνδυνοι που αυτή συνεπάγεται, η ανάγκη προστασίας των ασθενέστερων συναλλασσομένων, η προσπάθεια ενοποίησης της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς, και προπαντώς η ίδια η δομή της ουσιαστικής έννομης τάξης, δυσχεραίνουν τη δίκαιη εφαρμογή των κανόνων κατανομής του βάρους απόδειξης. Προς την ίδια κατεύθυνση συντείνει και η σύγχρονη πολυνομία, αλλά και η αδυναμία του σύγχρονου νομοθέτη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ουσιαστικής δικαιοσύνης. Οι παραπάνω παράγοντες, εισχωρώντας αναπόφευκτα και στο πεδίο του δικονομικού δικαίου, επιβάλλουν την εκ νέου συστηματική προσέγγιση των προϋποθέσεων υπό των οποίων εμφανίζεται η κατάσταση του non liquet αλλά και την περαιτέρω δικονομική αντιμετώπιση αυτού υπό το πρίσμα των απαιτήσεων της δικαιοσύνης.

Με την παρούσα μελέτη επιδιώκεται η προσέγγιση της έννοιας και λειτουργίας του βάρους απόδειξης στην πολιτική δίκη και η προσέγγιση ορισμένων επίκαιρων ζητημάτων κατανομής του, με έμφαση στην ελληνκή δικαστηριακή πρακτική. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται η ιστορική εξέλιξη του ζητήματος της κατανομής στις σημαντικότερες οικογένειες των ευρωπαϊκών δικαίων και ιδίως η λύση που προέκρινε ο Έλληνας νομοθέτης του ΚΠολΔ. Ερευνάται επίσης η προσέγγιση του ζητήματος στο πλαίσιο της προσπάθειας εναρμόνισης των κανόνων του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικονομικού δικαίου, καθώς και η εξέλιξη της σχετικής προβληματικής στο εγχώριο και διεθνές, θεσμικό και πρότυπο δίκαιο της διαιτητικής διαδικασίας. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται με σκοπό να παρουσιασθούν ορισμένα από τα σύγχρονα προβλήματα κατανομής που απασχόλησαν την νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Στον κύκλο της προβληματικής εντάσσονται επίσης παρατηρήσεις αναφορικά με τη συμβατική κατανομή του βάρος απόδειξης, την ιδιωτικοδιεθνολογική προσέγγιση του προβλήματος, καθώς και οι προϋποθέσεις της δικονομικής κύρωσης της επώνυμης αναιρετικής πλημμέλειας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
βάρος απόδειξης, απόδειξη, τεκμήρια, non liquet, πολιτική δίκη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
219
Αριθμός σελίδων:
160

Σκοντζος διπλωματική.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.