ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ GHERKIN.Εφαρμογές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2565959 489 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-08
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μαρίνου Χριστίνα-Χαρά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χαράλαμπος Πατρικάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ GHERKIN.Εφαρμογές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ GHERKIN.Εφαρμογές στην πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία μελετά τον τρόπο ενίσχυσης της λογικής σκέψης των μαθητών, μέσα από τη χρήση τεχνικών Ανάπτυξης Καθοδηγούμενης από Συμπεριφορά (Behavior-Driven Development, BDD). H Gherkin είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, που ανήκει στην οικογένεια περιβαλλόντων ανάπτυξης καθοδηγούμενων από τη συμπεριφορά του χρήστη. Χρησιμοποιείται για να καθορίσει τις περιπτώσεις δοκιμής που σχετίζονται με ένα σύστημα λογισμικού, το οποίο όταν συνδυάζεται με αποτελέσματα από τον πραγματικό κόσμο, που λαμβάνονται από τη χρήση των εξωτερικών πόρων, όπως π.χ. από αισθητήρες, τότε μπορεί να προσφέρει μια περιορισμένης κλίμακας αλληλεπίδρασης με το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things) ενός οικοσυστήματος. Συνεπώς μπορεί να αξιοποιηθεί και εκπαιδευτικά για την εισαγωγή και εξοικείωση των μαθητών με την έννοια του Διαδικτύου των Αντικειμένων, και τις ποικίλες δυνατότητες και λειτουργίες του.
Προκειμένου να μελετηθούν αυτές οι δυνατότητες από εκπαιδευτικής κυρίως πλευράς, δημιουργείται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας μια εφαρμογή που στηρίζεται στη γλώσσα Gherkin και απευθύνεται σε μικρούς μαθητές. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα δάσκαλο για να σχεδιάσει μαθήματα ή προκαθορισμένα εκπαιδευτικά σενάρια. Οι μαθητές θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση, να επιλέξουν και να πειραματιστούν με αυτά, μετά τη δημιουργία ενός λογαριασμού και μέσα από ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον.
Σε αυτά τα μαθήματα, οι μαθητές θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν λογικές εκφράσεις που στη συνέχεια θα πρέπει να «δοκιμαστούν» δηλαδή να ελεγχθούν ως προς την ορθότητα και την ισχύ τους, ενώ τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, μαζί με συμβουλές για το πώς να αντιδράσουν υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής όχι μόνο αποκτά ουσιαστικό (πρωταγωνιστικό) ρόλο στη μελέτη αυτή, αλλά ενθαρρύνεται επίσης να ενεργήσει σύμφωνα με τα αποτελέσματα της λογικής έκφρασης που συνέθεσε και δοκίμασε, σε μια προσπάθεια να ολοκληρώσει τη διαδικασία αποτελεσματικά.
Συνεπώς πρόκειται για μία εκπαιδευτική εφαρμογή με διπλή στόχευση: ενίσχυση της λογικής σκέψης των μαθητών αλλά και εξοικείωσή τους με τους όρους και τις δυνατότητες του Διαδικτύου των Αντικειμένων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Gherkin, λογική σκέψη, Behavior-Driven Development, Διαδίκτυο των Αντικειμένων, εκπαιδευτική παρέμβαση.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
47
Αριθμός σελίδων:
97

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_Μαρίνου_Χριστίνα-Χαρά_final_plus_References.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.