Ειδικά ζητήματα εκτέλεσης ποινών: συγχώνευση ποινών - υφ' όρον απόλυση - αντιρρήσεις περί την εκτέλεση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2578540 657 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-09
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπούζα Καλλιόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Δημητράτος, Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας, Νομική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ειδικά ζητήματα εκτέλεσης ποινών: συγχώνευση ποινών - υφ' όρον απόλυση - αντιρρήσεις περί την εκτέλεση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ειδικά ζητήματα εκτέλεσης ποινών: συγχώνευση ποινών - υφ' όρον απόλυση - αντιρρήσεις περί την εκτέλεση
Περίληψη:
Όταν ένα άτομο υποπέσει σε ένα και μόνο αδίκημα, τότε το έργο του ποινικού δικαστή δεν είναι και τόσο περίπλοκο όσο στην περίπτωση που ένα άτομο διαπράττει περισσότερα εγκλήματα. Αποδεχόμενος ο δικαστής την ενοχή του δράστη θα προχωρήσει στην δικαστική επιμέτρηση της ποινής σύμφωνα με την θεμελιώδη αρχή που καθιερώνεται στο άρθρο 79 παρ. 1 ΠΚ. Όταν όμως το ίδιο πρόσωπο υποπέσει σε περισσότερα του ενός αδικήματα, η αντιμετώπιση του θέματος της δικαστικής επιμέτρησης της ποινής και εντεύθεν η ποινική μεταχείριση του δράστη, αποτέλεσε και αποτελεί τον λεγόμενο «σταυρό» όσων ασχολούνται με το θέμα αυτό, αφού για τα πολλά ζητήματα που γεννιόνται, λόγω της δυσχέρειας της επίλυσής τους, χαρακτηριστικό είναι ότι δίνονται ασταθείς πολλές φορές λύσεις με την ανάκυψη περαιτέρω εντόνων διχογνωμιών τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα ποινικά δικαστήρια να ασχολούνται συνεχώς με νέα κάθε φορά προβλήματα περί την επιμέτρηση και τον καθορισμό συνολικής ποινής, πράγμα που υποδηλώνει ότι δεν έχουν χαραχτεί ακόμα ικανοποιητικές επιστημονικές και νομολογιακές κατευθυντήριες γραμμές, παρόλο που ο νέος Ποινικός Κώδικας ισχύει ήδη από το 1951. Έτσι θέμα της παρούσας εργασίας θα αποτελέσει η προσπάθεια σκιαγράφησης των κανόνων που ισχύουν στο ποινικό μας σύστημα για την περίπτωση της επιμέτρησης των ποινών όταν υπάρχει συρροή εγκλημάτων και ειδικότερα καταδικαστικών αποφάσεων που αφορούν το ίδιο πρόσωπο, αλλά και η προσπάθεια επίλυσης καίριων σχετικών ζητημάτων για τα οποία έχει ανακύψει διχοστασία, υπό το πρίσμα της θεωρίας και της πρόσφατης κυρίως νομολογίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
εκτέλεση ποινών, συνολική ποινή, συγχώνευση ποινών, υφ' όρον απόλυση, αντιρρήσεις περί την εκτέλεση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
59
Αριθμός σελίδων:
132

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ PDF.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.