Συννοσηρότητα νεφρικής νόσου και καρκίνου του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2588691 344 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-10
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Ατζολιδάκη Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελένη Α. Τζανάτου-Εξάρχου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρική, ΕΚΠΑ
Αχείμαστος Απόστολος, Καθηγητής Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πράπα Παρασκευή, Νοσηλεύτρια, ΤΕΙ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συννοσηρότητα νεφρικής νόσου και καρκίνου του πνεύμονα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συννοσηρότητα νεφρικής νόσου και καρκίνου του πνεύμονα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι ασθενείς με νεφρική νόσο έχουν πολλαπλές νοσηρότητες. Σε
αυτή την εργασία θα μελετήσω τη συννοσηρότητα νεφρικής ανεπαρκείας και
καρκίνου του πνεύμονα.
Μέθοδος: Μελέτη ασθενών που είτε είχαν νεφρική νόσο και ανέπτυξαν καρκί-
νο του πνεύμονα, είτε προήλθαν από ογκολογικά νοσοκομεία και ανέπτυξαν
νεφρική ανεπάρκεια με αποτέλεσμα την ανάγκη νοσηλείας σε νεφρολογική
κλινική και μονάδα αιμοκάθαρσης.
Αποτελέσματα: Περιγραφή των περιστατικών που παρουσιάστηκαν στη
Νεφρολογική Κλινική του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά και
στο Γ.Ν.Α. «Σωτηρία» κατά την τελευταία πενταετία 2012-2017 από τη στιγμή
της εισαγωγής τους μέχρι την έξοδο τους.
Συμπεράσματα: Η συννοσηρότητα καρκίνου του πνεύμονα και νεφρικής α-
νεπάρκειας δεν είναι κάτι που συναντάται συχνά, πιθανότατα γιατί και οι δυο
νόσοι έχουν μεγάλη θνησιμότητα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος του πνεύμονα, Νεφρική ανεπάρκεια, Συννοσηρότη-
τα, Νεφροτοξικότητα, Χημειοθεραπεία, Ακτινοβολίες, Αιμοκάθαρση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
85

Atzolidaki Georgia Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.