«Διαστάσεις διεκδικητικότητας των νέων ενηλίκων και η σχέση τους με ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και με αναμνήσεις της γονικής συμπεριφοράς»

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2606640 234 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-01
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μρβόλιακ Ιρίνα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αικατερίνη Γκαρή, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Ηλίας Μπεζεβέγκης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Βασίλης Παυλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Σπυρίδων Τάνταρος, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Άννα Παγοροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Βασιλική Κανελλοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Διαστάσεις διεκδικητικότητας των νέων ενηλίκων και η σχέση τους με ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και με αναμνήσεις της γονικής συμπεριφοράς»
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Διαστάσεις διεκδικητικότητας των νέων ενηλίκων και η σχέση τους με ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και με αναμνήσεις της γονικής συμπεριφοράς»
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διατριβή διερευνά τη σχέση διαστάσεων της διεκδικητικότητας με τη γονική συμπεριφορά όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους νέους ενηλίκους μέσω της αποδοχής-απόρριψης, ελέγχου της συμπεριφοράς και ψυχολογικού ελέγχου που αναφέρουν ότι βίωσαν εκ μέρους των γονέων τους, καθώς και με ορισμένα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους (αυτοαξιολόγηση και κοσμοθεώρηση), σε συνδυασμό με το φύλο και την ηλικία. Επιπλέον μελετώνται θέματα που αφορούν διαφορετικές οικογενειακές δομές και πώς αυτές σχετίζονται με το επίπεδο αποδοχής-απόρριψης των νέων ενήλικων, όπως ανακαλείται στη μνήμη τους από τότε που ήταν σε ηλικία 7 έως 12 ετών. Η διεκδικητικότητα ερευνάται μέσω του Προγράμματος Διεκδικητικότητας (RAS) του Rathus (1973), ενώ η γονική συμπεριφορά μελετάται με το Ερωτηματολόγιο Γονικής Αποδοχής-Απόρριψης/Έλέγχου (PARQ/C) των Rohner & Khaleque (2008) και την Κλίμακα Ψυχολογικού Ελέγχου (PCS-YSR) του Barber (1996). Τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς ερευνώνται με το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προσωπικότητας (PAQ) για ενήλικες των Rohner & Khaleque (2008). Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 1.117 φοιτητές διαφόρων πανεπιστημιακών σχολών, στην Αθήνα και στο Σαράγιεβο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι ικανότητες διεκδικητικής συμπεριφοράς φαίνεται να αυξάνονται με την ηλικία, υπερισχύοντας κυρίως στους άνδρες παρά στις γυναίκες και ότι αλληλεπιδρούν μόνο με το μητρικό ψυχολογικό έλεγχο και την πατρική αποδοχή-απόρριψη, ενώ φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλή αλληλεπίδραση με την αυτοαξιολόγηση και με την κοσμοθεώρηση. Τα ευρήματα αυτά σχολιάζονται σε σχέση με εμπειρικές μελέτες από τη διεθνή βιβλιογραφία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
διεκδικητικότητα, γονική αποδοχή-απόρριψη, γονικός έλεγχος συμπεριφοράς, γονικός ψυχολογικός έλεγχος, αυτοαξιολόγηση, κοσμοθεώρηση, οικογενειακή δομή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
483
Αριθμός σελίδων:
337

Irina Mrvoljak Διατριβή.pdf
8 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.