Η σχέση του δείκτης μάζας σώματος και η επιβίωση ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα σταδίου IV

Διπλωματική Εργασία uoadl:2623883 301 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ροΐδης Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ροβίνα Νικολέττα, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Βασιλειάδης Ιωάννης,Επίκ. Καθηγητής,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κιαγιά Μαρία, Διδάκτωρ, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σχέση του δείκτης μάζας σώματος και η επιβίωση ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα σταδίου IV
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η σχέση του δείκτη μάζας σώματος και η επιβίωση ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα σταδίου IV
Περίληψη:
Η σωματική διάπλαση των ασθενών, πριν αλλά και μετά την διάγνωση μιας νόσου, εκτός από την ρύθμιση της χορηγούμενης χημειοθεραπείας, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε όλη της την έκβαση. Ενώ παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει και ένα προγνωστικό δείκτη επιβίωσης σε ασθενείς που παρουσιάζουν μειωμένο,φυσιολογικό ή αυξημένο σωματικό βάρος. Μια σοβαρή μείωση του δείκτη μάζας σώματος ενδέχεται να αποτελεί ένα ανασταλτικό παράγοντα όσον αφορά την συνέχεια της θεραπείας αλλά και να καθορίσει την συνολική επιβίωση των ασθενών.
Η απώλεια βάρους, η οποία είναι κύριο χαρακτηριστικό της καρκινικής καχεξίας, έχει αναγνωριστεί ως ένας προγνωστικός παράγοντας στους ασθενείς με καρκίνο. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η απώλεια βάρους αποτελεί σημαντικό προγνωστικό δείκτη μειωμένης επιβίωσης. Πιο συγκεκριμένα έχει παρατηρηθεί μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης σε ασθενείς με ελάττωση της σωματικής πρωτεΐνης που αξιολογήθηκε invitro. Μελέτες της σύστασης του ανθρώπινου σώματος με τη μέθοδο DEXA (DualEnergyX-rayAbsortiometry, Διπλής ενέργειας απορροφησιομετρία με ακτίνες-χ), δείχνουν ότι η απώλεια σκελετικού μυός είναι προγνωστική χειρότερης επιβίωσης σε άνδρες με προχωρημένους συμπαγείς όγκους.
Επιπροσθέτως, οι ασθενείς που βρίσκονται υπο χημειοθεραπεία έχουν ελαττωμένη ποιότητα ζωής υψηλότερη συχνότητα επανεισόδου στο νοσοκομείο και μια παρατεταμένη παραμονή σε αυτό εάν υποσιτίζονται ενώ λαμβάνουν την ογκολογική θεραπεία. Τελικά το 4-23% των ασθενών με ανίατη μορφή καρκίνου καταλήγουν εξαιτίας προοδευτικής δυσθρεψίας και υποθρεψίας.
Σε χρόνια νοσήματα έχουν γίνει αναφορές για τους υψηλούς ρυθμούς σύνθεσης και διάσπασης των πρωτεϊνών ολόκληρου του σώματος. Οι περισσότερες από αυτές τις ασθένειες χαρακτηρίζονται από ενισχυμένη και συστηματική παραγωγή κυτοκινών, τυπικών για τις χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις. Το αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγής πρωτεϊνών οξείας φάσης ίσως εξηγεί την παρατηρούμενη αύξηση στο ρυθμό πρωτεϊνικής αποδόμησης και αποκατάστασης υποδεικνύοντας μια σχέση μεταξύ του αυξημένου ρυθμού πρωτεϊνικής αποδόμησης και αποκατάστασης και της φλεγμονής.
Οι επιδράσεις του καρκίνου εξαρτώνται πολύ από τον τύπο του καρκίνου, την εντόπιση του αλλά και τις πιθανές του μεταστάσεις. Η απώλεια βάρους που προκαλείται από τον καρκίνο εξαιτίας της αρνητικής ισορροπίας θρεπτικών ουσιών και της φλεγμονής, καθορίζει τις επιδράσεις στην κινητική των πρωτεϊνών και το κατά πόσο η εμφάνιση της καχεξίας προκαλείται νωρίς, αργά ή καθόλου.
Η συσχέτιση μεταξύ δυσθρεψίας και πτωχής επιβίωσης δεν σημαίνει αυτόματα ότι η βελτίωση της διατροφικής κατάστασης θα επιφέρει και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχουν εντούτοις δεδομένα ότι η δραστική θεραπεία της δυσθρεψίας μπορεί να είναι ωφέλιμη. Έχει δειχθεί ότι δυσθρεπτικοί ασθενείς που υπόκεινται σε χημειοθεραπεία έχουν πιο πτωχή ανοχή στη χημειοθεραπεία όσον αφορά τη διάρκεια και τη συχνότητα. Η χορήγηση επαρκούς ογκολογικής θεραπείας παίζει ολοφάνερα μείζονα ρόλο στον καθορισμό της πρόγνωσης των θεραπεύσιμων όγκων.
Στη μελέτη που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια συσχέτισης του δείκτη μάζας σώματος με την επιβίωση ασθενών που εμφανίζουν μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα σταδίου IV.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Δείκτης μάζας σώματος, Επιβίωση, Μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
51
Αριθμός σελίδων:
24

Roidis Ioannis Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.