Γεωπολιτική ανάλυση του διπόλου Ελλάδος – Τουρκίας με γεωπολιτικό παράγοντα τον προβαλλόμενο Τουρκικό Αναθεωρητισμό. Ελληνική στρατηγική δια την αντιμετώπισή του με συνεκτίμηση της συμβολής του Π. Κονδύλη και τη συνδρομή ποιοτικο-ποσοτικών μεθόδων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2625980 585 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-19
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πατούχας Βασίλειος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Θ. Μάζης, Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωπολιτική ανάλυση του διπόλου Ελλάδος – Τουρκίας με γεωπολιτικό παράγοντα τον προβαλλόμενο Τουρκικό Αναθεωρητισμό. Ελληνική στρατηγική δια την αντιμετώπισή του με συνεκτίμηση της συμβολής του Π. Κονδύλη και τη συνδρομή ποιοτικο-ποσοτικών μεθόδων.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γεωπολιτική ανάλυση του διπόλου Ελλάδος – Τουρκίας με γεωπολιτικό παράγοντα τον προβαλλόμενο Τουρκικό Αναθεωρητισμό. Ελληνική στρατηγική δια την αντιμετώπισή του με συνεκτίμηση της συμβολής του Π. Κονδύλη και τη συνδρομή ποιοτικο-ποσοτικών μεθόδων.
Περίληψη:
Το φαινόμενο του Τουρκικού Αναθεωρητισμού και η τελεσφόρα, από ελληνικής πλευράς, αντιμετώπισή του αποτελούν τα αντικείμενα της παρούσας διατριβής. Με αναλυτικό πλαίσιο τη Σύγχρονη Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση και επιλεγμένες συναφείς θέσεις του Παναγιώτη Κονδύλη, θα καταλήξουμε στην ελληνική μεικτή μακροσκοπική υψηλή στρατηγική για την αντιμετώπιση της απειλής εξ ανατολάς, εκφρασμένης κατάλληλα, με τη συνδρομή ποιοτικο-ποσοτικών μεθόδων - εν προκειμένω της SWOT Analysis και της Analytic Hierarchy Process (AHP).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
ελληνο-τουρκικές σχέσεις, τουρκικός αναθεωρητισμός, μακροσκοπική υψηλή στρατηγική, SWOT Analysis, Analytic Hierarchy Procedure
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
119
Αριθμός σελίδων:
140

ΜΔΕ - Πατούχας Βασίλειος..pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.