Μορφοτεκτονική μελέτη του κεντρικού τμήματος του νότιου περιθωρίου του Κορινθιακού Κόλπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2630687 458 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεκτονική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-23
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πανουτσόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α.
Στυλιανός Λόζιος, Επίκουρος Καθηγητής, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α.
Όλγα Συκιώτη, Κύρια Ερευνήτρια, Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ., Ε.Α.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μορφοτεκτονική μελέτη του κεντρικού τμήματος του νότιου περιθωρίου του Κορινθιακού Κόλπου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μορφοτεκτονική μελέτη του κεντρικού τμήματος του νότιου περιθωρίου του Κορινθιακού Κόλπου
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μία μελέτη, σε πρώτο στάδιο, των κύριων
μορφοτεκτονικών χαρακτηριστικών του νοτίου περιθωρίου του κεντρικού τμήματος
του Κορινθιακού Κόλπου. Εκείνων, τα οποία θα μπορούσαν πιθανώς να συνδέσουν τα
πιο λεπτομερώς μελετημένα ανατολικό (Κόρινθος – Ξυλόκαστρο) και δυτικό (Ακράτα
– Ρίο) τμήματα του Κόλπου με το κεντρικό. Αυτό το μορφοτεκτονικό χαρακτηριστικό,
δεν είναι άλλο από τις θαλάσσιες αναβαθμίδες, οι οποίες κυριαρχούν στο ανατολικό
κυρίως και λιγότερο στο δυτικό τμήμα. Συνεπώς, μία εκτίμηση των ρυθμών ανύψωσης
για το κεντρικό τμήμα θα έδιναν καλύτερη εικόνα για το πώς αυτοί μεταβάλλονται σε
όλο το μήκος των ακτών και θα βοηθούσε στην ερμηνεία της τεκτονικής εξέλιξης της
περιοχής.
Έπειτα από λεπτομερή ανάλυση των τοπογραφικών προφίλ των θαλάσσιων
αναβαθμίδων, σύμφωνα με τη γραφική μέθοδο κατά Lajoie (1986) και χρονολόγηση
τους μετά την επιλογή της κατάλληλης ευστατικής καμπύλης, εκτιμήθηκαν οι ρυθμοί
ανύψωσης στις περιοχές : α) Μερτικαίκα, β) Καρυώτικα Καμαρίου για ενεργό και
ανενεργό Δυτικό Ρήγμα Ξυλοκάστρου, με το δεύτερο να θεωρείται αποδεκτός, γ) Άνω
Λουτρό και δ) Μεντουριάνικα. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και τη γεωμορφολογία
της περιοχής επιπλέον έρευνα θεωρείται απαραίτητη.
Το δεύτερο τμήμα της μελέτης, αφορά την αποτύπωση της παραμόρφωσης κατά
τον κατακόρυφο άξονα (υψομετρικές μεταβολές) στην περιοχή, για περίοδο 40 ετών
(1967 – 2007), με τη χρήση δορυφορικών και τοπογραφικών δεδομένων και ψηφιακών
μοντέλων εδάφους και αναγλύφου. Τα διαθέσιμα δεδομένα εμπεριέχουν διάφορα
σφάλματα και η ακριβής ποσοτικοποίηση των μεταβολών είναι δύσκολη, ειδικά όταν
πρόκειται για περιοχές ευμετάβλητου αναγλύφου και όταν μειώνεται η χωρική
ανάλυση των δεδομένων, ενώ οι ποιοτικές μεταβολές είναι πάντοτε εμφανείς. Παρόλα
αυτά, μία χωρική ανάλυση 5 m, είναι ικανή να αποτυπώσει μεγάλες αλλαγές σε
τμήματα του αναγλύφου, όπως είναι η παραλιακή ζώνη όπου είναι έντονη η ανθρώπινη
παρέμβαση. Τέλος, οι προκύπτουσες υψομετρικές μεταβολές είναι η συνισταμένη
διαφόρων συνιστωσών, οι οποίες είναι δύσκολο να αφαιρεθούν σε αυτό το επίπεδο
έρευνας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωλογία
Λέξεις-κλειδιά:
Κορινθιακός, Θαλάσσιες Αναβαθμίδες, Ρυθμός Ανύψωσης, Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους - Αναγλύφου, Παραμόρφωση στον Κατακόρυφο Άξονα, Υψομετρικές Μεταβολές, Νεοτεκτονική
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
ii
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
232
Αριθμός σελίδων:
228
Διπλωματική_ΜΠΣ_Δυν_Τεκ_Εφ_Πανουτσόπουλος.pdf (31 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο