Συγκριτική αξιολόγηση της διαγνωστικής ακρίβειας των τεχνικών προσέγγισης περιφερικών όζων. Η εμπειρία ενός βρογχοσκοπικού κέντρου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2630690 367 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-24
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βαλκάνου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Kωνσταντίνος Συρίγος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Γρηγόριος Στρατάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική ΕΚΠΑ
Ιωάννης Γκιόζος, MD, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική αξιολόγηση της διαγνωστικής ακρίβειας των τεχνικών προσέγγισης περιφερικών όζων. Η εμπειρία ενός βρογχοσκοπικού κέντρου.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγκριτική αξιολόγηση της διαγνωστικής ακρίβειας των
τεχνικών προσέγγισης περιφερικών όζων. Η εμπειρία ενός
βρογχοσκοπικού κέντρου.
Περίληψη:
Σκοπός:
Η συμβατική βρογχοσκόπηση έχει χαμηλό διαγνωστικό εύρος για τις
περιφερικες πνευμονικές βλάβες. Το Radial-EBUS, το ενδοβρογχικό δηλαδή
σύστημα υπερήχων με ένα 20-MHz μηχανικό σφαιρικού τύπου ηχοβολέα
περνάει μέσα από το κανάλι εργασίας του βρογχοσκοπίου, διευκολύνοντας
τον εντοπισμό των περιφερικών πνευμονικών βλαβών και αυξάνοντας το
διαγνωσικό εύρος της βρογχοσκόπησης. Ο σκοπός της μελέτης της μας είναι
να παρουσιάσουμε την εμπειρία του Νοσοκομείου μας (251 ΓΝΑ) στη
διάγνωση με τη χρήση ενδοβρογχικού υπερήχου (radial-EBUS),
βρογχοσκοπικά μη ορατών βλαβών.
Μέθοδος:
Διενεργήσαμε μια αναδρομική μελέτη σε 40 αθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν
σε βρογχοσκόπηση υπό την καθοδήγηση ενδοβρογχικού υπερήχου για τη
διερεύνηση περιφερικών πνευμονικών βλαβών από τον Οκτώβριο του 2013
έως τον Ιούνιο του 2015. Ένας 20-MHz σφαιρικού τύπου ηχοβολέας
χρησιμοποιήθηκε γα να εντοπιστεί η βλάβη. Δείγματα όπως brushing και
διαβρογχικές βιοψίες συλλέγχθηκαν από δύο διαφορετικούς βρογχοσκόπους.
Αν οι εξετάσεις ήταν μη διαγνωστικές, τότε οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε
χειρουργείο ή τεθησαν σε παρακολούθηση.
Αποτελέσματα:
Με το Radial-EBUS ανιχνεύθηκαν 16 όζοι (με μέση διάμετρο 2.0±0.7 cm) και
14 μάζες (με μέση διάμετρο 3.8± 0.9). Η ολική ευαισθησία ήταν 60% (73,3%
~ 8 ~
και 20% αντίστοιχα για τις ορατές και μη ορατές βλάβες με τη χρήση του
ενδοβρογχικού υπερήχου). Μεταξύ των βλαβών που ήταν ορατές με τον
ενδοβρογχικό υπέρηχο, η ευαισθησία ήταν 87,5% για τους όζους και 57,1 για
τις μάζες. Επιπλοκές συνέβησαν μόνο σε 3 ασθενείς (7,5%), ένας εμφάνισε
πνευμοθώρακα και οι άλλοι δύο ήπια αιμορραγία, η οποία ελέγχθηκε
βργχοσκοπικά.
Συμπεράσματα:
Το Radial-EBUS αποτελεί ασφαλές μέσο, με χαμηλό ποσοστό επιπλοκών και υψηλή ευαισθησία για τη διάγνωση περιφερικών πνευμονικών βλαβών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ενδοβρογχικός υπέρηχος, Περιφερικός πνευμονικός όζος, Διαγνωστική ακρίβεια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
204
Αριθμός σελίδων:
124

Valkanou Eleni Master.pdf
683 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.