Η άμεση επίδραση του καπνίσματος στη λειτουργικότητα του αναπνευστικού,στα στηθακουστικά ευρήματα και στο εκπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) σε νεαρούς ενήλικες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2632228 231 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-25
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κούγιας Μάριος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Kοτανίδου Αναστασία, Καθηγήτρια,Ιατρική , ΕΚΠΑ
Κουτσιλιέρης Μιχαήλ, Καθηγητής,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κυριακοπούλου-Λυμπέρη Μαρία,Καθηγήτρια,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κουλούρης Νικόλαος, Καθηγητής,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Σιάσος Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Αγγελογιάννη Παναγούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Φιλίππου Αναστάσιος,Επίκουρος Καθηγητής,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η άμεση επίδραση του καπνίσματος στη λειτουργικότητα του αναπνευστικού,στα στηθακουστικά ευρήματα και στο εκπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) σε νεαρούς ενήλικες
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η άμεση επίδραση του καπνίσματος στη λειτουργικότητα του αναπνευστικού,στα στηθακουστικά ευρήματα και στο εκπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) σε νεαρούς ενήλικες
Περίληψη:
Η καπνιστική συνήθεια είναι γνωστό ότι έχει πολλές επιδράσεις στην αναπνευστική λειτουργία, εκτός των πολλών και σημαντικών επιδράσεων σε όλα σχεδόν τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού.

Η άμεση επίδραση του καπνίσματος ενός και μόνο τσιγάρου σε νεαρούς ενήλικες, «υγιείς» καπνιστές είναι μια παράμετρος στη μελέτη του καπνίσματος που δεν έχει διερευνηθεί συστηματικά. Ειδικώς η ανωτέρω μελέτη είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας νέες μεθοδολογίες λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής, όπως τη Ταλαντοσιομετρία Παλμού (Impulse Oscillometry) και τη μέτρηση του εκπνεομένου Μονοξειδίου του Αζώτου (Fractional Exhaled NO FeNO).

Η πρώτη μεθοδολογία δίνει επακριβείς, σχεδόν ανεξάρτητες με τη συνεργασία του ασθενούς μετρήσεις της μηχανικής του αναπνευστικού. Η δεύτερη μεθοδολογία δίνει μια σημαντική εικόνα της φλεγμονώδους κατάστασης του αναπνευστικού. Οι μελέτες αυτές φυσικά συνεπικουρούν παλαιές κλασικές μεθόδους λειτουργικού ελέγχου, όπως τη σπιρομέτρηση και τη σωματική πληθυσμογραφία.

Για το σκοπό αυτό 50 «υγιείς» καπνιστές ηλικίας 18-16 ετών κλήθηκαν εθελοντικά να υποβληθούν στις ανωτέρω μετρήσεις προ και αμέσως μετά το κάπνισμα ενός και μόνο τσιγάρου της επιλογής τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εμπέδηση του αναπνευστικού αυξάνεται κατά 7,5%, οι αντιστάσεις των κεντρικών αεραγωγών αυξάνονται κατά 9,5%, ενώ οι περιφερικές αντιστάσεις κατά 4%. Το FeNO μειώνεται κατά 14%.

Είναι επίσης αξιοσημείωτη και η μεταβολή των στηθακουστικών ευρημάτων σε μια ομάδα 18 από τους ανωτέρω εθελοντές, που ανιχνεύεται κυρίως στη στατιστικά σημαντική μεταβολή του Crest factor, μιας σημαντικής παραμέτρου της μηχανικής ήχου.

Συμπερασματικά, το κάπνισμα ενός και μόνο τσιγάρου από νεαρούς ενήλικες καπνιστές, χωρίς γνωστή παθολογία είναι αρκετό να μεταβάλει παραμέτρους της μηχανικής του αναπνευστικού, να ελαττώσει το εκπνεόμενο ΝΟ αλλά και να μεταβάλει παραμέτρους των στηθακουστικών ευρημάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κάπνισμα, Λειτουργικός έλεγχος αναπνευστικού ,Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις,Μονοξείδιο αζώτου,Φυσιολογία αναπνευστικού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
90
Αριθμός σελίδων:
106

marios kougias PhD.pdf
49 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.