Η Ιδιωτική Ζωή στο Δίκαιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2644691 398 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-26
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τζελέπη Νικολίτσα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Ιδιωτική Ζωή στο Δίκαιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Ιδιωτική Ζωή στο Δίκαιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Περίληψη:
O σεβασμός του ιδιωτικού βίου πρέπει να θεωρηθεί ότι προστατεύεται από κάθε διάταξη που, κατά τρόπο γενικό, επιβάλλει τον σεβασμό στην προσωπικότητα, σφού προστασία αυτής δε νοείται χωρίς την ύπαρξη ενός χώρου αυστηρά προσωπικού. Ως“ιδιωτική ζωή” νοείται το σύνολο των θεμάτων που έχουν προσωπικό χαρακτήρα, που η ρύθμισή τους ανήκει στο άτομο, ενώ για το λόγο αυτό απαγορεύεται η ανάμιξη τρίτων χωρίς τη συναίνεση του ίδιου. Σε αντιδιαστολή με την ιδιωτική ζωή, ως “δημόσια ζωή” μπορεί να θεωρηθεί το σύνολο των θεμάτων που, δεν εντάσσονται στην ιδιωτική ζωή. Η προσβολή της προσωπικότητας είναι δυνατή σε όλα τα πεδία, δηλαδή τόσο της ιδιωτικής, όσο και της δημόσιας ζωής, αφού εκφάνσεις της προσωπικότητας υπάρχουν τόσο στον ένα τομέα όσο και στον άλλο.

Οι εργασιακές σχέσεις περιλαμβάνουν σε κάθε περίπτωση και το κοινωνικό στοιχείο, δηλαδή την εργασιακή κοινότητα, όσο και τη σχέση εξουσίας και υποκειμένου σ’αυτήν. Η προστασία του ιδιωτικού βίου του μισθωτού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την επαγγελματική τιμή και υπόληψή του. Πολλές φορές στα πλαίσια της σχέσεως εργασίας μια συμπεριφορά του εργοδότη είναι δυνατον να προσβάλει πλείονες εκδηλώσεις της προσωπικότητας του μισθωτού.

Η σχέση εργασίας αποτελεί συναλλακτική σχέση με την οποία ο εργαζόμενος συμμετέχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή και κατ’επέκταση σε περισσότερες εκδηλώσεις της δημόσιας ζωής. Συνεπώς, με την προσέγγιση αυτή η σχέση εργασίας αποτελεί εκδήλωση της προσωπικότητας του εργαζομένου. Ιδιαίτερα σημαντικές για τις σχέσεις εργασίας αποδείχθηκαν οι υποθέσεις Niemietz κατά Γερμανίας και Halford κατά Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες αποτέλεσαν τις πρώτες αποφάσεις του ΕΔΔΑ για τις επαγγελματικές σχέσεις αλλά και την αρχή για μία διευρυμένη ερμηνεία του όρου “ιδιωτική ζωή”, στην οποία τελικά θεωρείται ότι εντάσσονται όλες οι εκδηλώσεις της προσωπικότητας. Επίσης σημαντική είναι η υπόθεση Halford κατά Ηνωμένου Βασιλείου που αποτέλεσε ουσιαστικά την αφορμή να επιβεβαιώσει το ΕΔΔΑ τη θέση του, ότι οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν περιεχόμενο της ιδιωτικής ζωής και αξιώνουν την προστασία που αρμόζει σε αυτήν.

Επιπρόσθετα, η ταχύτατη ανάπτυξη της πληροφορικής επιστήμης κατέστησε πλέον απαραίτητη την ύπαρξή της στον επαγγελματικό τομέα. Η χρήση των τεχνολογικών μέσων λειτουργεί προς το συμφέρον του εργοδότη και του εργαζομένου, παράλληλα όμως επέφερε ριζική μεταβολή στις εργασιακές σχέσεις. Σημαντικός είναι ο όρος της «ηλεκτρονικής παρακολούθησης», οποίος σημαίνει τη χρήση μίας ηλεκτρονικής διαδικασίας συλλογής δεδομένων με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων για τις δραστηριότητες των εργαζομένων και την απόδοσή τους στην εργασία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εργατικό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Ιδιωτική ζωή, ΕΔΔΑ, Συμβούλιο της Ευρώπης, Halford, Copland, Barbulescu,ιδιωτικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
87
Αριθμός σελίδων:
107

Τζελέπη διπλωματική.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.