Διαφωνίες και τρόποι επίλυσης για εξαρτημένα εδάφη στην αντίπερα ακτή (περαία). Τα παραδείγματα από Σαμοθράκη, Μυτιλήνη και Σάμο μεταξύ 5ου και 2ου αι. π.Χ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2658819 327 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κόχυλας Εμμανουήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ψωμά Σελήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
Ανεζίρη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
Μπουραζέλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαφωνίες και τρόποι επίλυσης για εξαρτημένα εδάφη στην αντίπερα ακτή (περαία). Τα παραδείγματα από Σαμοθράκη, Μυτιλήνη και Σάμο μεταξύ 5ου και 2ου αι. π.Χ.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαφωνίες και τρόποι επίλυσης για εξαρτημένα εδάφη στην αντίπερα ακτή (περαία). Τα παραδείγματα από Σαμοθράκη, Μυτιλήνη και Σάμο μεταξύ 5ου και 2ου αι. π.Χ.
Περίληψη:
Η δημιουργία της πόλης-κράτους την αρχαϊκή περίοδο αποτελεί σημείο αναφοράς στην αρχαία ιστορία. Η νέα μορφή πολιτικής οργάνωσης εντοπίζεται κυρίως σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές. Από τα τέλη του 8ου και τις αρχές του 7ου αι. π.Χ. η γειτνίαση πολλών νησιών με τα απέναντι παράλια συνέβαλε στη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων σε αυτές τις περιοχές. Ο συνηθέστερος τρόπος με τον οποίο δηλωνόταν η κατάληψη και κατοχή τμήματος γης στην ηπειρωτική χώρα από την απέναντι νησιωτική πόλη γινόταν με τη χρήση του όρου «περαία» ενώ σπανιότερα χρησιμοποιούνταν οι λέξεις «ήπειρος» και «αιγιαλός». Το φαινόμενο διατήρησης περαίας εντοπίζεται κυρίως σε νησιά του Αιγαίου και λιγότερο του Ιονίου Πελάγους.
Θέμα της παρούσας εργασίας είναι κατά πόσο οι περαίες αποτέλεσαν πεδίο αντιπαράθεσης και διαφωνίας με τις γειτονικές προς την περαία πολιτικές οντότητες. Η αρχική σκέψη ότι, σε γενικές γραμμές, οι νησιωτικές πόλεις δε βίωσαν συνοριακές μεταβολές στο πλαίσιο της νησιωτικής τους χώρας προκάλεσε το ερώτημα αν κάτι τέτοιο ίσχυε και για τις περαίες τους. Από την αρχή της μελέτης προέκυψαν πλείστα στοιχεία για συνεχείς διενέξεις, με κύρια πηγή πληροφόρησης τις επιγραφικές μαρτυρίες και δευτερευόντως φιλολογικά κείμενα. Λόγω της πληθώρας των στοιχείων στη διπλωματική εργασία αναλύονται τα ιστορικά παραδείγματα από τη Σαμοθράκη, τη Μυτιλήνη και τη Σάμο την περίοδο μεταξύ 5ου - 2ου αι. π.Χ.
Η οικονομική εκμετάλλευση της κάθε περιοχής αποτελούσε τη βασική αιτία έναρξης της κάθε έριδας. Ο συνηθέστερος τρόπος επίλυσης εδαφικών διαφωνιών αποτελούσε η διαιτησία από μία τρίτη μη άμεσα εμπλεκόμενη πολιτική οντότητα. Αυτή παρενέβαινε είτε κατόπιν ανάθεσης ή και αυτοβούλως. Το φαινόμενο της διαιτησίας αναπτύχθηκε ιδιαίτερα την ελληνιστική περίοδο ενώ πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ποιοι αλλά πρωτίστως γιατί αναλαμβάνουν ρόλο διαιτητή. Πάντως, οι διαφορές μεταξύ των πόλεων μπορεί να επιλύονταν και με τα όπλα. Όπως προκύπτει από την έρευνα περί του θέματος, σε πόλεμο κατέφευγαν οι αντιμαχόμενες πλευρές κυρίως τα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια.
Η επέκταση της νησιωτικής πόλης-κράτους στην απέναντι ηπειρωτική χώρα προξενούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας τον φθόνο και την αντιπαλότητα των γειτονικών προς την περαία πόλεων. Οι νησιώτες προς ενίσχυση της θέσης τους επιδίωκαν την ανάπτυξη στενότερων δεσμών με τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας τους, κυρίως μέσω της θρησκείας. Εν κατακλείδι, παρά τις συχνές εδαφικές μεταβολές, οι νησιωτικές πόλεις δεν παραιτήθηκαν ποτέ από την επιθυμία τους για διατήρηση ηπειρωτικών κτήσεων. Δεν αποτελεί υπερβολή πως η περαία ως πολιτικό φαινόμενο αποτελεί δημιούργημα της πόλης-κράτους το οποίο επιβίωσε όσο και ο θεσμός που το γέννησε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορία, Περαία, Πόλεις-κράτη, Πόλεμος, Διαιτησία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
365
Αριθμός σελίδων:
118