«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 όπως αυτός ισχύει μετά τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές με τους N. 3996/2011, 4161/2013, 4336/2015 και 4346/2015»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2659623 148 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-05
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μηλιώτη Λουκία-Αγγελική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας, Νομική σχολή, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 όπως αυτός ισχύει μετά τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές με τους N. 3996/2011, 4161/2013, 4336/2015 και 4346/2015»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 όπως αυτός ισχύει μετά τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές με τους N. 3996/2011, 4161/2013, 4336/2015 και 4346/2015»
Περίληψη:
Με το νόμο 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» θεσπίζεται στην ημεδαπή έννομη τάξη το δίκαιο της αστικής αφερεγγυότητας. Προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερος ο νόμος 3869/2010 υπέστη τέσσερις νομοθετικές μεταβολές με τους νόμους 3996/2011, 4161/2013, 4336/2015 και 4346/2015. Το δικονομικό πλαίσιο τoυ δικαίου αστικής αφερεγγυότητας εντοπίζεται στο νόμο 3869/2010, στο έκτο βιβλίο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί της διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας, αλλά και στον Πτωχευτικό Κώδικα, κατά αναλογική εφαρμογή, όπου επιβάλλεται. Στην παρούσα μελέτη αναλύονται δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του νόμου 3869/2010. Ειδικότερα, αναλύονται ζητήματα που αφορούν στην υπαγωγή της αίτησης στη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, την κατάργηση του υποχρεωτικού σταδίου του εξωδικαστικού συμβιβασμού, τη διαμεσολάβηση, την αρμοδιότητα του δικαστηρίου, την προδικασία της αίτησης, την κατάθεση της αίτησης, τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα, τη συμμετοχή τρίτων προσώπων στη δίκη, την προσωρινή δικαστική προστασία, την κατάργηση της δίκης, την έκδοση της δικαστικής απόφασης, τα ένδικα βοηθήματα και τα ένδικα μέσα που δύνανται να ασκηθούν κατά αυτής. Περαιτέρω, παρατίθενται αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν ερμηνεύσει το νόμο 3869/2010 και σχολιάζονται οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα από θεωρία και νομολογία για τα δικονομικά ζητήματα. Τέλος, αποτιμώνται οι τροποποιήσεις που υπέστη ο νόμος 3869/2010 μέχρι σήμερα και εκτιμώνται τα περιθώρια βελτίωσης αυτού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
Ρύθμιση, οφειλών, υπερχρεωμένων, φυσικών, προσώπων, δίκαιο, αστικής, αφερεγγυότητας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
32
Αριθμός σελίδων:
77

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
865 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.