Αμνηστία, Ειδική Παραγραφή, Κρυπτοαμνηστία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2663051 346 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χρονάκη Μαρίνα-Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αμνηστία, Ειδική Παραγραφή, Κρυπτοαμνηστία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αμνηστία, Ειδική Παραγραφή, Κρυπτοαμνηστία
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διάκριση ανάμεσα στο συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμό της αμνηστίας (άρθρο 47 παρ. 3 Συντάγματος) και την «ειδική παραγραφή», καθώς και η καταγραφή των απόψεων που έχουν διατυπωθεί διαχρονικώς με αφορμή νομοθετικές διατάξεις που έχουν ως συνέπεια την εξάλειψη του αξιοποίνου τελεσθέντων αδικημάτων. Ο βασικός προβληματισμός είναι αν η εκάστοτε νομοθετική παρέμβαση πρόκειται για συνταγματικά ανεπίτρεπτη μορφή «κρυπτοαμνηστίας» ή για επιτρεπτή παρέμβαση του κοινού νομοθέτη. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αμφισβητούμενο ζήτημα που ανακύπτει συχνά με αφορμή συνήθως νομοθετικές παρεμβάσεις, που περιλαμβάνουν αντισυνταγματικές διατάξεις κρυπτοαμνηστίας με το περίβλημα της «ειδικής παραγραφής». Παράλληλα τίθεται το ζήτημα των επιτρεπτών ορίων της νομοθετικής επέμβασης στη δικαστική κρίση αλλά και της δικαστικής κρίσης στην άσκηση νομοθετικής πολιτικής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
αμνηστία, παραγραφή, ειδική παραγραφή, κρυπτοαμνηστία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
67

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΟ.pdf
817 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.