Ο νέος ν. 4443/2016 για τις διακρίσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672674 39 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-24
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπογδάνη Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Δ. Παπαδημητρίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο νέος ν. 4443/2016 για τις διακρίσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο νέος ν. 4443/2016 για τις διακρίσεις
Περίληψη:
Ο νέος ν.4443/2016 αντικατέστησε τον παλαιό ν.3304/2005 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Ο ν.3304/2005 ενσωμάτωνε τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ. Ο νέος ν.4443/2016 ενσωματώνει τις οδηγίες αυτές με σημαντικές προσθήκες ως προς τους απαγορευμένους λόγους και τις μορφές διάκρισης και μαζί με αυτές και μία νέα οδηγία, την 2014/54/ΕΕ «περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων».
Οι αλλαγές που προστέθηκαν στον νέο ν. 4443/2016 κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές και επιδιώκουν πολλαπλό στόχο: Κύριος σκοπός των νέων αλλαγών είναι ο εκσυγχρονισμός του δικαίου των διακρίσεων στην χώρα μας με βάση τις εξελισσόμενες κοινωνικές αντιλήψεις, η σύμπλευσή του ελληνικού δικαίου των διακρίσεων με την ευρωπαϊκή και διεθνή νομολογία, η κάλυψη νομοθετικών κενών του προηγούμενου νόμου, η ενότητα και συνοχή του ελληνικού δικαίου γύρω από το ζήτημα των διακρίσεων, η ενσωμάτωση αποτελεσμάτων εθνικών ερευνών, η ικανοποίηση αιτημάτων μειονοτικών ομάδων με ιστορικό καταπίεσης και τέλος το χρέος που έχει σε μια δημοκρατική κοινωνία ο νομοθέτης να διαπλάθει αντιλήψεις προσδίδοντας στον νόμο παιδαγωγικό χαρακτήρα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εργατικό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
διακρίσεις, οδηγία 2000/78/ΕΚ, οδηγία 2000/43/ΕΚ, οδηγία 2014/54/ΕΕ, οικογενειακή κατάσταση, κοινωνική κατάσταση, ταυτότητα φύλου, χαρακτηριστικά φύλου, νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, σεξουαλικός προσανατολισμός, χρόνια πάθηση, γενεαλογικές καταβολές, εθνική καταγωγή, εθνοτική καταγωγή, ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, εύλογες προσαρμογές, άρνηση εύλογων προσαρμογών, διάκριση λόγω σχέσης, πολλαπλή διάκριση, ίση μεταχείριση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
152
Αριθμός σελίδων:
160

Ο ΝΕΟΣ Ν. 4443_2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2019-04-08.