Πολεμικό Ναυτικό: Προστασία του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκων μέσω του σχεδίου "Ξενοκράτης" και των τμημάτων "Δευκαλίων"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672682 240 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-24
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μηλιώτης Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος - Περιβαλλοντολόγος M.Sc. University of Illinois at Chicago (UIC)
Ειδικός Επιστήμονας - Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Ποιότητας Ζωής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολεμικό Ναυτικό: Προστασία του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκων μέσω του σχεδίου "Ξενοκράτης" και των τμημάτων "Δευκαλίων"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πολεμικό Ναυτικό: Προστασία του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκων μέσω του σχεδίου "Ξενοκράτης" και των τμημάτων "Δευκαλίων"
Περίληψη:
Οι κοινωνίες των ανθρώπων πλήττονταν ανέκαθεν από τις φυσικές καταστροφές. Από τα αρχαία χρόνια είναι χαρακτηριστική η αδυναμία του ανθρώπου να αντιμετωπίσει τις καταστροφές αυτές, ενώ και η ιστορία είναι γεμάτη από γεγονότα και αναφορές σε φυσικές καταστροφές που οδήγησαν στον αφανισμό ολόκληρων πολιτισμών. Για τον λόγο αυτό οι σύγχρονες κοινωνίες όλων των κρατών έχουν θέσει σαν πρωταρχικό σκοπό τη δημιουργία και οργάνωση μονάδων πολιτικής προστασίας σαν μέσο άμυνας από τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, ενώ επενδύουν και σημαντικά ποσά στον εξοπλισμό και εκπαίδευση των μονάδων αυτών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά μετά την εκδήλωση μιας καταστροφής και να μετριάσουν έτσι τις συνέπειες αυτών.
Ο τρόπος εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων σε συνδυασμό με τον τρόπο ανάπτυξης και λειτουργίας των πόλεων, έχει επιφέρει σημαντικά προβλήματα στο περιβάλλον του πλανήτη. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Αντωνιάδη το ανθρωπογενές περιβάλλον περιλαμβάνει εκτός από τους οικισμούς, τις πόλεις και τις εκτάσεις όπου ασκείται εντατική ανθρώπινη δραστηριότητα, επιπρόσθετα, τις φυσικές περιοχές που δημιουργούνται και ελέγχονται από τον άνθρωπο, όπως καλλιεργούμενα δάση, τεχνητές λίμνες, διευθετημένα ποτάμια, διαμορφωμένες παραλίες. Συνεπώς, ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Γης είναι με την ευρεία έννοια “ανθρωπογενές”. Αυτό καθιστά τον άνθρωπο πιο ευάλωτο, εφόσον, οποιαδήποτε αλλαγή σε καθεμία από τις παραπάνω περιοχές τον επηρεάζει άμεσα.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχοντας ως αποστολή την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και η διασφάλιση της ακεραιότητας της Ελλάδας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, διότι δρουν συνήθως υποβοηθητικά προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην αντιμετώπιση μεγάλης εκτάσεως καταστροφές, στην έρευνα και διάσωση καθώς και στα έργα της αποκατάστασης. Η παγκόσμια ευαισθητοποίηση για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε προτεραιότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε καιρό ειρήνης, η αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων διεκπεραιώνεται μέσα από την εκπαίδευση του προσωπικού, τη συντήρηση του υλικού και τη διατήρηση της εύρυθμης εσωτερικής υπηρεσίας.
Η προστασία του περιβάλλοντος με όλους τους δυνατούς τρόπους, δεν είναι πλέον ρομαντισμός. Είναι αναγκαιότητα. Και σε αυτή την αναγκαιότητα, οι Ε.Δ. μπορούν να παίξουν καθοριστικότατο ρόλο. Έτσι στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα γίνει αναφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, στους τύπους των καταστροφών και πως αυτές επηρεάζουν την κοινωνία καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που έχει καταρτίσει η πολιτεία και οι μηχανισμοί που έχει δημιουργήσει για την αντιμετώπιση τους και τον μετριασμό των επιπτώσεων τους με τη συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσικές καταστροφές, τεχνολογικές καταστροφές, διαχείριση καταστροφών, πολιτική προστασία, ένοπλες δυνάμεις
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
51
Αριθμός σελίδων:
99

Πολεμικο Ναυτικό Προστασία του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών μέσω του σχεδίου Ξενοκράτης και των τμημάτων Δευκαλίων.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.