• Η Διαχείριση και η Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού σαν στρατηγικό Εργαλείο ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. Η μελέτη περίπτωσης του Δήμου Παιανίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672706 394 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-25
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Στάμου Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρήστος Πάλλης, Δρ. Οικονομολόγος
Πρωτότυπος Τίτλος:
• Η Διαχείριση και η Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού σαν στρατηγικό Εργαλείο ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. Η μελέτη περίπτωσης του Δήμου Παιανίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
• Η Διαχείριση και η Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού σαν στρατηγικό Εργαλείο ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. Η μελέτη περίπτωσης του Δήμου Παιανίας
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αποτυπώνει τα μέσα και τις μεθόδους ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε συνάρτηση με την εκπαίδευση και την αξιολόγησή του, ως εργαλείο ανάπτυξης ενός οργανισμού. Το πολυτιμότερο στοιχείο ενός Δημόσιου Οργανισμού είναι οι άνθρωποί του. Το ανθρώπινο δυναμικό καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να διαχειριστεί τις απαιτήσεις των πολιτών, υπό συνθήκες κρίσεις και περιορισμού των δαπανών, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικά, τεχνολογικά και κοινωνικά περιβάλλον. Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό στον Δημόσιο Τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υστερεί σε σχέση με τον ιδιωτικό, στην εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων μάνατζμεντ. Παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και της αμερόληπτης και αντικειμενικής αξιολόγησης των εργαζομένων σε έναν οργανισμό και τα πλεονεκτήματα αυτών. Λύση αποτελεί η άμεση υιοθέτηση μέσων και μεθόδων ανάπτυξης του προσωπικού του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω των οποίων θα μπορέσουν να υποκινήσουν θετικά τους εργαζόμενους, να αναπτύξουν και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση.
Στην παρούσα έρευνα σκοπός είναι η καταγραφή βασικών αρχών και πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στους Δημόσιους Οργανισμούς και ειδικότερα στον πρωτοβάθμιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Παιανίας. Εξετάζονται οι στόχοι της εκπαίδευσης και η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, αναλύοντας τα πλεονεκτήματα των διαδικασιών για τον οργανισμό και τα λάθη που συχνά προκύπτουν.
Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των μεθόδων και των εξελιγμένων εργαλείων κρίνεται απαραίτητη, για την δημιουργία ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος, το οποίο θα ευνοεί την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών, την ικανοποίηση και υποκίνηση του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και γενικότερα την αύξηση της κοινωνικής ευημερίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ανθρώπινο Δυναμικό, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση, Διαχείριση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
110

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.